Úvodní stránka

ProLean Dušan Dostál

Funguje samostatně na trhu od roku 2009.

Zabýváme se lean koučingem, poradenstvím a vzděláváním  v oblasti štíhlé výroby. Jsme tu, abychom klientům ukázali, jak rozvíjet praktické schopnosti a dovednosti. Pomáháme vytvářet lepší, jednodušší a udržitelnou cestu směřující k Business Excellence. K tomu využíváme širokou škálu nástrojů a metod.

Větší pracovní týmy, pokud je pro konkrétní projekt třeba, jsou sestaveny ze spolupracujících  partnerů - specialistů. Tak je zaručen vždy stejný klientský přístup a konzultantské know-how a současně dostatek konkrétní odbornosti, s rozumnými náklady.


Co znamená LEAN v našem pojetí?

Klíčovou myšlenkou všech našich aktivit je maximalizace zákaznické hodnoty při minimálním plýtvání. Jednoduše, lean znamená vytvářet větší hodnotu pro zákazníka s menšími zdroji.

Lean organizace rozumí zákaznickým hodnotám a soustředí svoje klíčové procesy na jejich neustálý rozvoj.  Cílovým stavem je poskytnou perfektní hodnotu zákazníkovi díky perfektnímu procesu výroby, který má nulové plýtvání.

Eliminace plýtvání napříč celým hodnotovým tokem, namísto zaměření se na izolované body, vytváří procesy, které potřebují méně lidského úsilí, méně prostoru, kapitálu a méně času k vytvoření výrobků a služeb. Zároveň přináší mnohem nižší náklady a méně defektů, ve srovnání  s tradičními produkčními systémy. Organizace jsou schopné reagovat na měnící se zákaznická přání s velkou variabilitou, vysokou kvalitou, nízkými náklady a velice rychlým reakčním časem. Informovaný management přestává být zkostnatělým a méně lpí na ustálených dlouholetých procesech.