fbpx

LEAN koučování

LEAN koučování vám umožní odhalit nevyužitý potenciál, maximalizovat efektivitu a inovovat, což přinese výrazné zlepšení výkonu a úspěch jak osobní, tak firemní.

Koučování pomáhat lidem dosáhnout jejich plného potenciálu.

Jak pracuje lean kouč

Lean kouč vytváří podmínky pro lidi, ať už jde o manažery nebo pracovníky ve výrobě, aby se učili a rozvíjeli své schopnosti, dělali svou práci efektivněji, ve stále vyšší kvalitě a způsobem, který je pro ně přínosnější. Kouč sdílí lean nástroje a techniky, které mohou pracovníci využít k zlepšování pracovního prostředí a procesů v organizaci.

Lean kouči se vyhýbají tomu, aby lidem říkali, co mají dělat. Odborníkem na danou činnost je vždy pracovník. Kouč jim nechává dostatek prostoru pro jejich vlastní iniciativu, nápady na řešení problémů a samostatné rozhodování. Kouč je ten, který vede pracovníky, a jeho přístup je založen na tom, co bude v daném okamžiku nejúčinnější pro dosažení účelu organizace. Kouč využívá k tomu lean techniky a nástroje, které odpovídají potřebám dané situace, aby pracovníci zlepšovali svou práci a dosahovali stanovených cílů v organizaci.

Kouč v každé situaci individuálně posuzuje potřeby pracovníka, jeho technické dovednosti, rozsah řešeného problému a otevřenost vůči koučování.

 

Výsledkem koučování je zvýšení dovedností pracovníků a zároveň splnění záměrů a cíle organizace.

Proč využít LEAN koučování?

Odhalení a rozvoj skrytého potenciálu

Zlepšení pracovního výkonu a profesního růstu

Získávání nových dovedností a nástrojů

Optimalizace procesů a snížení plýtvání

Zvýšení angažovanosti a motivace zaměstnanců

Snížení nákladů a zvýšení ziskovosti

A mnohé další výhody Vám může koučování přinést....

LEAN koučování ve firmě i online

Využití LEAN koučování vede ke zvýšení produktivity, zlepšení kvality, zvýšení spokojenosti zákazníků, snížení nákladů a podpoře inovace. Firmám umožňuje dosáhnout udržitelného růstu a přizpůsobit se rychle měnícím se podmínkám trhu.

LEAN koučování také podporuje vytváření silné kultury založené na neustálém zlepšování a angažovanosti zaměstnanců, což vede k dlouhodobému úspěchu a udržení konkurenceschopnosti na trhu.

Online firemní koučování

Online firemní koučování je nástroj, který vás posune vpřed, umožní vám dosáhnout vašich cílů a překonat výzvy s důvěrou a úspěchem. 

  • Možnost koučování z pohodlí vašeho pracoviště nebo domova
  • Individuálně přizpůsobený přístup a programy podle potřeb vaší firmy
  • Maximální využití času a zdrojů díky virtuálnímu prostředí
  • Cena za jednu koučovací hodinu je 2 500,- Kč bez DPH 
Online koučink
2500 Kč
Za 60 min/bez DPH
Objev svůj skrytý potenciál a rozvíjej nové znalosti pro svůj profesní růst a úspěch.

Zajímá Vás více informací o LEAN koučování? Chcete ve firmě LEAN koučování? Napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů