LEAN koučování - mění manažery na vůdce!

LEAN koučování vám umožní odhalit nevyužitý potenciál, maximalizovat efektivitu a inovovat, což přinese výrazné zlepšení výkonu a úspěch jak osobní, tak firemní.

Koučování pomáhat lidem dosáhnout jejich plného potenciálu.

Hledáte, co můžete udělat pro svůj profesní rozvoj?

  • Potřebujete si vyjasnit pojmy LEAN?
  • Potřebujete posílit tým?
  • Chcete se stát odborníkem ve své oblasti?
  • Chcete zlepšit vaše dovednosti v týmové spolupráci a komunikaci?

Co vám přinese LEAN koučování?

Odhalí rozvoj skrytého potenciálu

Zlepší váš pracovní výkon a profesní růst

Získáte nové dovednosti a nástroje

Optimalizujete procesy a sníží se plýtvání

Zvýší se angažovanost a motivace zaměstnanců

Sníží se náklady a zvýší se ziskovost

Nabízíme LEAN koučování ve firmě          i online

Využití LEAN koučování vede ke zvýšení produktivity, zlepšení kvality, zvýšení spokojenosti zákazníků, snížení nákladů a podpoře inovací. Firmám umožňuje dosáhnout udržitelného růstu a přizpůsobit se rychle měnícím se podmínkám trhu.

Koučování podpoří  rozvoj silné kultury založené na neustálém zlepšování a angažovanosti zaměstnanců.  Tím vede k dlouhodobému úspěchu a udržení konkurenceschopnosti na trhu.

Nemáte čas cestovat? Nevadí! Využijte online koučování!

Online firemní koučování

Online firemní koučování je nástroj, který vás posune vpřed, umožní vám dosáhnout vašich cílů a překonat výzvy s důvěrou a úspěchem. 

  • Možnost koučování z pohodlí vašeho pracoviště nebo domova
  • Individuálně přizpůsobený přístup a programy podle potřeb vaší firmy
  • Maximální využití času a zdrojů díky virtuálnímu prostředí
  • Cena za jednu koučovací hodinu je 2 500,- Kč bez DPH 
Online koučink
2500 Kč
Za 60 min/bez DPH
Objev svůj skrytý potenciál a rozvíjej nové znalosti pro svůj profesní růst a úspěch.

Zajímá Vás více informací? Chcete ve firmě LEAN koučování? Napište nám.