KVALITA VÝROBY

Nastavení kvality výroby je klíčovým prvkem pro úspěch a udržitelnost každého podniku.

Dobře nastavená kvalita výroby zaručuje, že výrobky budou splňovat očekávání zákazníků a budou konkurenceschopné na trhu. Kvalitní výroba také minimalizuje zbytečné ztráty a náklady spojené s vadnými výrobky, což vede k efektivnějšímu provozu a lepším dlouhodobým výsledkům.

Co firmě přinesou tyto treninky?

Rychlé řešení problémů

Redukce nákladů na nekvalitu

Efektivní spolupráce týmu

Zvýšení efektivity výroby

Kultura kvality ve společnosti

Úroveň znalostí zaměstnanců

Nabídka tréninků:

Strategické řešení problémů

Strategie a nástroje kvality pro řešení komplexních problémů.

Minitab - 6 základních nástrojů kvality

Software Minitab s využitím základních nástrojů kvality.

Jaké jsou výhody Minitabu a co vám trénink přinese?

  • Přehledné a interaktivní reporty
  • Jednoduchá analýza dat a tvorba reportů
  • Vizualizace dat z různých systémů/zdrojů
  • Okamžitý pohled na aktuální stav společnosti
  • Zaměření na klíčové ukazatele
  • Zrychlení procesu rozhodování
  • Zjednodušení spolupráce mezi odděleními
  • Posílení datové kultury napříč organizací
  • Přístup ke všem datům kdykoliv a odkudkoliv

Kurz je určený všem, kteří zpracovávají a vizualizují data z různých zdroj. Přihlašte se na náš trénink a dozvíte se jak spravně importovat data, rozdělování repostů a jejich sdílení, upload z jednoho a více zdrojů, transformace dat, výpočty v jazyce DAX, dynamické ovládací prvky a mnoho dalšího, Kurz je veden prakticky a součástí jsou případové studie na procvičení a ukotvení znalostí.

Strategické řešení problému

Vynikající firemní  kvalita poskytuje pevný základ pro dlouhodobý úspěch, buduje důvěru zákazníků a utváří silné spojení mezi firmou a jejím posláním. 

Přínosem Strategické řešení je rychlé řešení problémů, redukce nákladů na nekvalitu, efektivní spolupráce týmu, zvýšení efektivity výroby, kulturu kvality ve společnostim  avyšší úroveň znalostí zaměstnanců. Kurz je určený rpo všechny pracovníky v oblasti výroby, kvality a managementu. 

Zajímá Vás více informací o Minitabu a rychlém řešení problémů?Napište nám.