čeština
sk vlajka
slovenština
english

Co je metoda SMED?

Z historie leanu je patrné, že metoda SMED patří mezi základní pilíře redukce plýtvání ve výrobě. Vznik této metody se datuje k roku 1950 u výrobní společnosti Toyota. V té době výkonost strojního zařízení byla ve společnosti velmi nízká a s tím souvisela i nízká konkurenceschopnost. Zásluhou metody SMED byla společnost schopna razantně zvýšit efektivitu strojního zařízení.  

SMED se dá charakterizovat jako metoda, která systematicky zjednodušuje proces seřízení daného nástroje, stroje či zařízení.

Cíle metody:

  • Snížení doby seřízení
  • Zvýšení flexibility/snížení hladiny zásob materiálu
  • Uvolnění kapacity strojního zařízení

 

Přínosy metody SMED můžeme definovat v několika oblastech:

  • Nižší průběžná doba výroby
  • Vyšší pružnost
  • Zlepšení kvality
  • Redukce zásob materiálu a s tím související redukce skladových ploch a uvolnění kapitálu
  • Vyšší kapacita strojního zařízení
  • Zvýšení využití zařízení
  • Redukce složitosti přestaveb
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na smed - rychlé změny ve výrobě a její grafické zpracování

Uspořený čas, díky využité této metody, přinese organizaci daleko větší flexibilitu, lepší naplánování výrobních procesů a také vyšší konkurenceschopnost. Výhody využité této metody v praxi jsou nesporné a tato metoda by neměla být opomíjená při implementaci leanu do výroby.