• Jsme profesionálové, kteří vás naučí, jak rozvíjet vaše praktické schopnosti a dovednosti.
  • Konzultujeme, vedeme projekty a školíme firmy v oblasti LEAN procesů.
  • Našim cílem je (znovu) objevovat a rozvíjet potenciál našich klientů.
  • Stavíme na dlouhodobých vztazích a chceme, aby výsledky naší společné práce byly jasně viditelné.
  • Otevřená komunikace a vzájemná důvěra ve všech fázích spolupráce je pro nás klíčová.

Studijní program

LEAN transformace v praxi

Jsme spoluorganizátory komplexního tréninkového programu pro vlastníky,
top manažery, vedoucí výroby, logistiky, mistry.

 

Roční trénink zaměřený na 100% praxi a LEAN excelenci vedený špičkovými
odborníky z předních českých i nadnárodních firem.

Náš tým

Dušan Dostál
Dušan Dostál
Jednatel

Majitel, zakladatel a jednatel ProLean Consulting s.r.o.

Kristina Dostálová Makovská
Kristina Dostálová Makovská
Prokurista

Manažer vzdělávání, metodické mateirály, back office

Náš příběh

Historie ProLean se začala psát v roce 2009, kdy se Dušan Dostál po dlouhém zvažování rozhodl opustit pevný a jistý přístav stálého zaměstnání v mezinárodním průmyslovém koncernu a postavil se na vlastní nohy. Volba oblasti podnikání byla jednoduchá.  Od počátků své pracovní kariéry v roce 2001 se věnoval průmyslovému inženýrství a aplikací metod „LEAN“ procesů do praxe. Tato cesta se přirozeně jevila jako logická. Zpočátku působil jako nezávislý konzultant na „volné“ noze a intenzivně spolupracoval se známou poradenskou společností.

S rostoucím počtem zakázek a poptávkou po komplexních službách se rozhodl vyjít klientům vstříc a začal sám spolupracovat s dalšími nezávislými „LEAN“ odborníky. To už byl jen malý krůček k založení vlastní poradenské firmy. K čemuž nakonec došlo v roce 2015, kdy se datuje vznik ProLean Consulting s.r.o.

Našim cílem je poskytnout perfektní hodnotu zákazníkovi díky perfektnímu procesu výroby, který má nulové plýtvání.  Jednoduše LEAN v našem pojetí znamená vytvářet větší hodnotu s menšími zdroji. Organizace, kterým pomáháme, jsou schopné reagovat na měnící se zákaznická přání s velkou variabilitou, vysokou kvalitou, nízkými náklady a velice rychlým časem reakce. 

Naše principy - na čem stavíme

Věříme, že svět, ve kterém žijeme, si tvoříme sami svými každodenními skutky a rozhodnutími. Každé dnešní rozhodnutí, každý současný čin je volbou toho, jak chceme, aby náš svět vypadal zítra. Svoboda volby je zároveň i projevem zodpovědnosti k sobě samým i ke světu kolem nás.

Od prvopočátků našich aktivit jsme rozhodnuti, že svoje podnikání chceme stavět na principech slušnosti
a zodpovědnosti. V našem pojetí je slušnost chápána jako následující:

Peníze znamenají prostředek k dosažení cíle

Hlavním cílem firmy je užitek pro druhé. Peníze k tomu slouží jako jeden z nástrojů.

Dělej druhým to, co chceš,
aby dělali oni Tobě

Snažíme se chovat morálně, tj. nad rámec aktuálně platné legislativy. Vyznáváme principy otevřenosti, důvěry a spolupráce. Vzájemně se respektujeme.

Rovnováha v zájmech

 

Usilujeme o vnímání potřeb všech, kterých se naše podnikání týká (zákazníci, zaměstnanci, komunity, planeta) a hledáme rovnováhu v jejich uspokojování.

Prý jsou dobří a to co dělají, funguje.