čeština
sk vlajka
slovenština
english

ORGANIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ - 5 S

Odstraňování plýtvání na pracovišti

Cíle

 • Rozvíjet disciplínu pracovníků
 • Zlepšit bezpečnost práce
 • Zlepšit pracovní prostředí
 • Zlepšit přehlednost pracoviště
 • Zajistit spolupráci všech pracovníků při jeho organizování
 • Odstranit plýtvání na pracovišti (např. hledání, manipulace, zbytečné pohyby…)
 • Zvýšit kvalitu (dodržování standardů, čistota na pracovišti, …)

Obsah

 • 1
  SEPAROVAT - vytřídit nepotřebné věci
 • 2
  SYSTEMATIZOVAT - uspořádat potřebné objekty na pracovišti a minimalizovat plýtvání
 • 3
  STÁLE ČISTIT - vyčistit pracoviště
 • 4
  STANDARDIZOVAT - vizualizovat uložení objektů a vytvořit standard čištění
 • 5
  SEBEDISCIPLÍNA - dodržovat dohody - standardy a neustále je zlepšovat

5S: Cesta k vyšší efektivitě a pořádku.

Jak efektivně odstranit plýtvání?

Metoda 5S je klíčem k dosažení vysoké úrovně organizace a efektivity ve vašem pracovním prostředí. Pomocí jednoduchých, ale silných principů můžete vytvořit prostředí, které podporuje produktivitu a snižuje plýtvání.

Kladete si otázky:

Jakým způsobem mohu úspěšně zavést 5S v mé firmě?

Jaké jsou konkrétní kroky pro implementaci jednotlivých fází 5S?

Máme nějak zavedeno 5S, ale nefunguje nám dobře, jak to zlepšit?

Jak udržet trvalou úroveň 5S po jejím zavedení?

Řeším je:

LEAN Poradenství: Individuální přístup a řešení přímo pro vaši společnost.

LEAN Tréninky a školení: Nabídka vzdělávacích programů  pro celou firmu.

LEAN materiály: Přehledné, graficky dokonalé LEAN materiály, srozumitelné každému.