čeština
english

Blog

Připravili jsme pro Vás blog s články na zajímavá témata z oblasti lean managementu. Budeme zde přidávat informace o nových trendech, událostech a sdílet naše zkušenosti z praxe. Rádi byste si přečetli o nějakém tématu, ale nenašli jste k němu článek? Napište nám! 

Studium Průmyslového inženýrství

Staň se specialistou na zlepšování

Edunett - studium průmyslového inženýrství, pčastníci školení přímo v praxi, ve výrobní firmě

Studovat průmyslové inženýrství znamená naučit se, jak dělat věci lépe, rychleji a efektivněji, což je klíčové pro jakoukoliv firmu, která chce být úspěšná. Studium vám dá možnost skutečně něco změnit, zlepšit pracovní procesy a přispět k lepší budoucnosti svého pracoviště.

Logistická transformace 2024

Vzdělávej se v logistice

Logistická transformace nabízí unikátní kombinaci teoretických poznatků a praktických zkušeností přímo z průmyslového prostředí. Chcete mít přehled o nejnovějších trendech, strategiích a inovacích v oblasti řízení dodavatelských řetězců a logistiky budoucnosti? 
Přečtěte si článek, jak na to.  

účastníci ročního tréninku edunett logistická transformace, vedoucí Aleš Mandák, Tomas Stohr, Dušan Dostál

Shop Floor Management 

Co vám SFM může přinést.

SFM Shop floor management ukázka tabulí ve výrobě, kde se scházejí každý den rpacovníci

 

Shop Floor Management (SFM) je nástroj pro řízení výrobních procesů, který umožňuje monitorovat, plánovat a optimalizovat výkonnost společnosti. Metoda má za cíl maximalizovat efektivitu a kvalitu výroby prostřednictvím pravidelné komunikace mezi manažery a lidmi přímo z výroby. Klíčovým prvkem je zde týmová spolupráce a vzájemná komunikace. A jaká je výhoda digitalizace SFM?

 

Logistika a chyby při implementaci WMS

Jaké jsou nejčastjší chyby přo zavádění?

Na začátku si lidé kladou mnoho otázek - o čem je tento systém, kolik stojí, jak dlouho trvá implementace, jak se dá napojit na současné ERP a zda má smysl pro naši firmu. Jaké jsou nejčastjěší chyby při zavádění a jak se jim vyhnout?

Zkušenosti a naše role Warehouse management systém  WMS

Logistika, která funguje.

 

WMS je páteřním systémem moderní logistiky, tedy oboru, který v posledních letech prochází tak velkým a dramatickým vývojem. Snažíme zákazníkům pomoci s touto komplexní tématikou již několik let. Známe řešení, která fungují v diskrétní výrobě, stejně tak v Automotive podmínkách.

 

Baterie, bezpečnost, výzva, vděčnost = logistika v praxi

Logistická výzva

Vděčnost jsme pocítili v případě posledního velkého projektu stavby logisticko-výrobní haly. S těmito projekty máme letité zkušenosti. Převzít projektové řízení celé stavby, realizovat výběrová řízení, porovnávat ceny, vše koordinovat se stavbyvedoucími a managementem zákazníka. Vybrat to nejlepší a dotáhnout projekt do konce a je naší každodenní činností.

nabídka školení nan téma logistika sklad

Rychlé změny - metoda SMED

Co přinesou rychlé změny?

Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na rychlé změny - metoda smed

 

Mezi jeden ze základních pilířů redukce plýtvání ve výrobě je zajisté metoda SMED. Hlavním cílem této metody je zajistit rychlý a plynulý přechod z jednoho typu výrobku na druhý. Skrze to je výroba daleko flexibilnější, zkrátí se čas výroby a zvýší se produktivita. 

 

Mapování hodnotového toku – Value stream mapping (VSM)

Jak pomůže v organizaci VSM

 

Klíčovým faktorem pro zlepšení firemních procesů je jejich pochopení. Absence správného pochopení může vést k vysokým časovým a finančním ztrátám bez očekávaného přínosu.

Lean Guidebook – Lean Organisation Principles and Methods Guide - Value stream management

Totálně produktivní údržba - TPM

Jak správně na údržbu?

Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na totálně prodkuktivní údržba - TPM, identifikace abnormalit a samostná údržba

 

Úspěch výrobních firem je znatelně ovlivněný nejen zájmem zákazníků o jejich produkt, ale především schopností dodávat produkty v požadovaném čase a kvalitě.

Tyto ukazatele souvisí i s péčí o strojní zařízení. Ztrátám se dá předcházet, když si dobře nastavíte procesy. Díky tomu se dostáváme k metodě TPM.

 

Nejčastější chyby při zavádění LEANU

Pozor na ně!

 

Během naší praxe se setkáváme s tím, že se firmy snaží zavádět lean principy do praxe sami. Jsou podniky, které výborně implementují metody leanu. Nicméně mnohé firmy narazí na oblasti, které nedokáží sami zpracovat a následně jejich zkušenost s leanem vede k frustraci, nenaplnění cílů a postupnému odumření snah o sebezdokonalení.

Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na Lean výrobní systém - řízení organizace zajišťující naplnění vizí a dlouhodobých cílů organizace

Proměňte svou práci tak, aby vás zase bavila

Právě teď je čas na důležité změny

Online vzdělávání schéma štíhlé toky, zvýšení produktivoty, zkrácení průběžené doby, zlepšení služeb, větší flexibilita při provozu, více provozní kvality

Začíná trénink,

který Vám pomůže změnit sebe i prostředí, ve kterém pracujete. Pomohli jsme mnoha organizacím i jednotlivcům změnit jejich návyky, zlepšit procesy, určit priority, naučit se komunikovat a rozhodovat. O zkušenosti ses vámi podělíme v programu Lean Home Office.
 

Jaké jsou nové trendy ve vzdělávání

Pro a proti interní x externí formy vzdělávání zaměstnanců

V poslední době mám pocit, že lehce opadá zájem o veřejné vzdělávací programy ve prospěch interním tréninkům šitým na míru potřeb konkrétního zadavatele. Někdy považuji tento trend za maličko nešťastný. Ochuzujeme se tak o vzájemné sdílení a předávání know-how. Vždyť znalosti a zkušenosti jiných nám mohou být velkou inspirací při zavádění poznatků z tréninků do vlastní praxe!  Často nám mohou pomoci vyvarovat se chyb, které už udělal někdo před námi.

Školení Prolean pro firmy, na oblast štíhlé výroby a organizace

Nový ročník Školy průmyslového inženýrství 2020

Začátek nového ročníku v září 2020

Edunett STUDIUM PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Naše Škola průmyslového inženýrství slaví úspěchy a pozitivní ohlasy přichází jak od majitelů firem, tak i od samotných účastníků. Poptávka po účasti ve školícím programu roste, proto jsme se rozhodli otevřít další ročník. Bude ještě propracovanější a nabitější zkušenostmi z prvního ročníku. Pokud společnosti chybí experti na zlepšování, nejlepší cesta je vytrénovat je z vlastních zdrojů. Škola Průmyslového inženýrství Vám tuto možnost poskytuje. Osvědčené postupy vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců přizpůsobené praxi. 
 

Studium Lean Transformace 2020

Začátek v únoru 2020.  Právě probíhá přihlašování.

Minimum teorie a maximum praxe - to je heslo, kterým se snažíme řídit. Inspirací je pro nás stará moudrost: "Řekni mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si to možná zapamatuji, zapoj mne a já to pochopím." Sami totiž nemáme rádi školení založená na teorii, takže jsme sestavili program, který je postaven především na reálných zkušenostech z praxe. Důležitou součástí výuky jsou simulační hry, aplikace v reálném procesu, případové studievlastní zkušenosti s transformací.

Vzdělávací platforma Edunett dlouhodobá školení jako je studium průmyslové inženýrství, firemní exkurze, lean transformace a digitální transformace v praxi

Shopfloor management - dílenské řízení výroby

Čtyři principy shopfloor managementu

Základem pochopení shopfloor managementu a jeho účelu je, že řízení lidí a procesů lze považovat za profesi jako každou jinou. To znamená, že je možné se ji naučit, je možné se stát mistrem, pokud budu trénovat a rozvíjet se. Jako v každé profesi, kterou se snažíme zvládnout, musíme nejdříve pochopit cíle (účel) a poté dokonale zvládnout principy a postup.

Spolupráce s LEAN Akademii Gumotex 

Nastoupilo 31 nových posluchačů

V září odstartoval již 6. ročník LEAN Akademie Gumotex. Ve třech ročnících se do něj zapojilo celkem 67 posluchačů, kteří se v průběhu celého školního roku budou vzdělávat v oboru průmyslového inženýrstvímetod štíhlé výroby. Díky velkému zájmu jsme stejně jako vloni snadno naplnili dvě třídy I. ročníku, do druháku nastoupilo 21 kolegů ve dvou otevřených třídách a ve III. ročníku momentálně studuje 15 kolegů. Většina „akademiků“ pak společně usedla k řešení ročních týmových projektů, které naší firmě generují roční úspory přesahující 4 miliony korun.

Co je to vlastně LEAN management? 

Toyota Production Systém (TPS)

LEAN management neboli štíhlé řízení se dá charakterizovat jako filozofie, jež si dává za cíl zvyšovat přidanou hodnotu všech činností a procesů ve firmě. Zároveň se snaží zamezovat zbytečnému plýtvání - finančními prostředky, lidskými zdroji, časem, materiálem, prostorem v pracovním prostředí apod. Díky minimalizaci plýtvání se pak může zvýšit přidaná hodnota pro firmu nebo se dají snížit její náklady. Tuto metodiku vyvinula firma Toyota jako Toyota Production Systém (TPS) v Japonsku.

Metodická příručka lean v kostce, obsahuje metody a principy štíhlé organizace a výroby ProLean