čeština
sk vlajka
slovenština
english

Nejčastější chyby při zavádění leanu

Pozor na ně!

Během naší praxe se setkáváme s tím, že se firmy snaží zavádět lean principy do praxe sami. Jsou podniky, které výborně implementují metody leanu. Nicméně mnohé firmy narazí na oblasti, které nedokážou sami zpracovat a následně jejich zkušenost s leanem vede k frustraci, nenaplnění cílů a postupnému odumření snah o sebezdokonalení.

 

Nejčastěji se setkáváme s těmito chybami při zavádění leanu:

 • Nedostatečná strategie, vize:

  Management nedokáže definovat svoji vizi a strategii, jak chce lean implementovat a co od něj očekává. Zároveň neumí správně vysvětlit své představy ostatním spolupracovníkům.

 • Přehnané očekávání:

  Očekávání v rychlém zavádění. Tedy, že se rychle proškolí zaměstnanci, nastaví se procesy a očekává se, že vše bude fungovat bez problémů. Často to ovšem vede k tomu, že pracovníci jsou přehlceni, nemají čas vědomosti vstřebat a už vůbec ne zavést ve svých procesech. Očekávání, že procesy a témata, kterým se nikdo nevěnoval někdy desítky let najednou, začnou jako zázrakem fungovat, nejde bez vložené energie.

 • Nedostatečná podpora managementem:

  Při zavádění leanu do firmy je důležitá podpora vedení, která bude prosazovat změny v organizaci a implementaci lean metodologie. V praxi vidíme, že management chce lean, ale nepodporuje ho ani vlastním příkladem, ani uvolněním svých pracovníků, ani motivací. Díky malé, či žádné podpoře, se tak logicky nedosahuje stanovených cílů. Změna by měla začít od managementu, který se musí stát lídrem změn. Kdy manažeři chápou přínosy, nutnost zapojení sebe sama do změn. Teprve následně mohou očekávat změny od svých spolupracovníků.

 • Pocit sebe dokonalosti a sebe uspokojení:

  Tyto dvě vnímání sebe sama eventuálně stavu své organizace, či oddělení jsou jednou z hlavních příčin, proč lidé nechápou nutnost změn a tím pádem je nepodporují. Pokud se nenaučíme kriticky nahlížet na své "sebe" a své procesy a hledat jak si usnadnit svou práci, může se nám stát, že se jednoho dne budeme divit, kdeže to jsou ostatní.

 

Na obecné rovině se také setkáváme s tím, že lean principy nejsou jasně pochopeny. Zavádí se metody štíhlé výroby napříč organizací, ale zapomíná se na práci s lidmi, která by měla přejít v integrování lean principů. Přínosy lean principů se tak postupně vytrácí a neustálé zlepšování se přesouvá z týmové práce na jednotlivce, nikoliv na celou organizaci.

 

Firma Prolean poskytuje při zavádění leanu odborné poradenství, které zajistí správný přístup implementace jednotlivých nástrojů a zamezení nejčastějším chybám, které mohou nastat.