fbpx
čeština
english

Řekli o nás:

"Jsou dobří a co dělají, tak funguje."

Pozitivní zpětná vazba a spokojenost zákazníků je důležitou inspirací

pro naše další směrování. Dává naší práci pravý smysl a ukazuje,

že to co děláme, je správné a funguje.

Reference od zákazníků:

Spolupracuji s Dušanem Dostálem již od roku 2014. Pro naši firmu vedl několik tréninků v oblasti LEAN (takt time kalkulace, one piece flow, Kanban, 5S. VSM, leadership), optimalizoval procesy ve výrobě a logistice. Největším přínosem naší spolupráce bylo vybudování linky na výrobu vozíků a koncových pojezdů stahovacích střech. Projekt přinesl úsporu prostoru o 53% , o 94% jsme snížili mezioperační zásoby, redukce lead time o 99%, zvýšení produktivity o 38% a redukce cest o 88%. Realizované úspory zároveň ve výsledku přinesly snížení mzdových nákladů i přes rapidní nárůst mezd. V "soft" oblasti znamená spolupráce zvýšenou motivaci pracovníků skrze přímé zapojení do zlepšování procesů. Dušanových služeb využíváme i nadále na projektech leadership (trénink junior výrobního manažera) a zásobování materiálu a návrh pracoviště na nový produkt stahovacích střech. Náš vztah je založen na vzájemné důvěře, otevřenosti a přímé komunikaci a služby ProLean doporučuji každému, kdo má opravdový zájem se posunout dál při budování LEAN organizace.
František KrálVýkonný ředitel, European Trailer Systems s.r.o.
S firmou ProLean Consulting spolupracujeme od roku 2020. Na začátku byl projekt na zvýšení produktivity ve výrobě podomítkových schránek pro žaluzie. Díky workshopům a „zasvěcení“ pracovníků do Lean metod, se nám podařilo zkrátit výrobní čas u tohoto výrobku o 53%. To byl pro nás jasný důkaz, že tuto spolupráci má smysl dál rozvíjet a pustili jsme se do zlepšování způsobu dílenského řízení. Během následujících měsíců jsme ve firmě úspěšně nasadili Shopfloor management, nastavili kvalifikační matice a pokračujeme ve standardizaci práce mistrů a teamleaderů. Tyto kroky postupně vedly ke zlepšení plnění termínů zakázek o 85%. S Dušanem Dostálem spolupracujeme i na soft dovednostech našich zaměstnanců. Ve vzdělávacích programech Lean transformace a Průmyslový inženýr získávají vedoucí pracovníci know-how, jak samostatně zlepšovat procesy ve firmě. Dušanův způsob koučingu je „jiný“ v tom, že je srozumitelný opravdu každému, od operátorů po majitele firem. Služby Prolean proto vřele doporučuji všem, kteří se chtějí zlepšovat a posouvat dál.
Jan Gajdošvýrobní ředitel ŽALUZIE NEVA s.r.o.
S Dušanem Dostálem úspěšně spolupracuji již od roku 2012. Pomáhá nám dostat LEAN principy do každodenního života firmy. Právě jsme dokončili druhý běh firemní LEAN Akademie, kterou již prošlo celkem 28 absolventů. Nejlepší z nich se stali skutečnými lídry procesního zlepšování ve svých produktových skupinách. Akademie jim dala teoretický základ a praktické rady, jak na to. Společně jsme nastavili Shop Floor Management (běží již 3 roky) a prostřednictvím produktových týmů pracujeme na systematickém zlepšování procesů ve výrobě i logistice. Vřele doporučuji. Dušanem vedená Akademie není jen „dalším školením v řadě“ – její absolventi jsou nositeli LEAN myšlenek a jimi vedené týmy přinášejí reálnou změnu a výsledky.
Jiří VáclavíkJednatel společnosti Austin Detonator s.r.o.
S ProLean Consulting spolupracuji od roku 2016, kdy pro nás realizovala vzdělávání v oblasti LEAN program pro management a zároveň jsme začali spolupracovat při zavádění LEAN principů (projektové řízení, gemba walk, kapacitní plánování). V současnosti pro nás ProLean tvoří metodickou příručku Lean v kostce v češtině a angličtině, která poslouží při rozvoji povědomí o LEAN principech napříč celým koncernem Metso. Zároveň se aktivně podílí na rozvoji shop floor managementu a koučování LEAN experta. Vždy jsem si cenil maximální diskrétnosti a profesionality lektorů. Důležitým ukazatelem úspěšné spolupráce je pozitivní trend vývoje vnitropodnikových ukazatelů. Služby ProLean rád doporučím i dalším nadšencům pro rozvoj LEANu ve svých společnostech.
Jaroslav ŠarovskýŘeditel společnosti, Metso Czech republic s.r.o.

Chcete i Vy patřit mezi spokojené klienty, kontaktujte nás: