čeština
english

Řekli o nás:

"Jsou dobří a co dělají, tak funguje."

Pozitivní zpětná vazba a spokojenost zákazníků je důležitou inspirací

pro naše další směrování. Dává naší práci pravý smysl a ukazuje,

že to co děláme, je správné a funguje.

Reference od zákazníků:

Spolupracuji s Dušanem Dostálem již od roku 2014. Pro naši firmu vedl několik tréninků v oblasti LEAN (takt time kalkulace, one piece flow, Kanban, 5S. VSM, leadership), optimalizoval procesy ve výrobě a logistice. Největším přínosem naší spolupráce bylo vybudování linky na výrobu vozíků a koncových pojezdů stahovacích střech. Projekt přinesl úsporu prostoru o 53% , o 94% jsme snížili mezioperační zásoby, redukce lead time o 99%, zvýšení produktivity o 38% a redukce cest o 88%. Realizované úspory zároveň ve výsledku přinesly snížení mzdových nákladů i přes rapidní nárůst mezd. V "soft" oblasti znamená spolupráce zvýšenou motivaci pracovníků skrze přímé zapojení do zlepšování procesů. Dušanových služeb využíváme i nadále na projektech leadership (trénink junior výrobního manažera) a zásobování materiálu a návrh pracoviště na nový produkt stahovacích střech. Náš vztah je založen na vzájemné důvěře, otevřenosti a přímé komunikaci a služby ProLean doporučuji každému, kdo má opravdový zájem se posunout dál při budování LEAN organizace.
Pozitivní reference od zákazníka, spolupráce během školení a tréninku, František Král Výkonný ředitel, European Trailer Systems s.r.o.
František KrálVýkonný ředitel, European Trailer Systems s.r.o.
S ProLean Consulting spolupracujeme od roku 2020. Na začátku byl projekt na zvýšení produktivity ve výrobě podomítkových schránek pro žaluzie. Díky workshopům a „zasvěcení“ pracovníků do Lean metod, se nám podařilo zkrátit výrobní čas u tohoto výrobku o 53%. To byl pro nás jasný důkaz, že tuto spolupráci má smysl dál rozvíjet a pustili jsme se do zlepšování způsobu dílenského řízení. Během následujících měsíců jsme ve firmě úspěšně nasadili Shopfloor management, nastavili kvalifikační matice a pokračujeme ve standardizaci práce mistrů a teamleaderů. Tyto kroky postupně vedly ke zlepšení plnění termínů zakázek o 85%. S Dušanem Dostálem spolupracujeme i na soft dovednostech našich zaměstnanců. Ve vzdělávacích programech Lean transformace a Průmyslový inženýr získávají vedoucí pracovníci know-how, jak samostatně zlepšovat procesy ve firmě. Dušanův způsob koučingu je „jiný“ v tom, že je srozumitelný opravdu každému, od operátorů po majitele firem. Služby Prolean proto vřele doporučuji všem, kteří se chtějí zlepšovat a posouvat dál.
Jan Gajdoš výrobní ředitel ŽALUZIE NEVA reference
Jan Gajdošvýrobní ředitel ŽALUZIE NEVA s.r.o.
S Dušanem Dostálem úspěšně spolupracuji již od roku 2012. Pomáhá nám dostat LEAN principy do každodenního života firmy. Právě jsme dokončili druhý běh firemní LEAN Akademie, kterou již prošlo celkem 28 absolventů. Nejlepší z nich se stali skutečnými lídry procesního zlepšování ve svých produktových skupinách. Akademie jim dala teoretický základ a praktické rady, jak na to. Společně jsme nastavili Shop Floor Management (běží již 3 roky) a prostřednictvím produktových týmů pracujeme na systematickém zlepšování procesů ve výrobě i logistice. Vřele doporučuji. Dušanem vedená Akademie není jen „dalším školením v řadě“ – její absolventi jsou nositeli LEAN myšlenek a jimi vedené týmy přinášejí reálnou změnu a výsledky.
reference spolupráce Jiří Václavík Jednatel společnosti Austin Detonator s.r.o.
Jiří VáclavíkJednatel společnosti Austin Detonator s.r.o.
S ProLean Consulting spolupracuji od roku 2016, kdy pro nás realizovala vzdělávání v oblasti LEAN program pro management a zároveň jsme začali spolupracovat při zavádění LEAN principů (projektové řízení, gemba walk, kapacitní plánování). V současnosti pro nás ProLean tvoří metodickou příručku Lean v kostce v češtině a angličtině, která poslouží při rozvoji povědomí o LEAN principech napříč celým koncernem Metso. Zároveň se aktivně podílí na rozvoji shop floor managementu a koučování LEAN experta. Vždy jsem si cenil maximální diskrétnosti a profesionality lektorů. Důležitým ukazatelem úspěšné spolupráce je pozitivní trend vývoje vnitropodnikových ukazatelů. Služby ProLean rád doporučím i dalším nadšencům pro rozvoj LEANu ve svých společnostech.
Jaroslav ŠarovskýŘeditel společnosti, Metso Czech republic s.r.o.
Jsme mladý tým nadšených lidí, který ale potřeboval předat nějakou zkušenost a nakopnout správným směrem. O LEAN managementu většina z nás před tímto školením slyšela jen velmi okrajově, a tak bylo skvělé rozšířit jak teoretické, tak hlavně praktické znalosti. Pod Dušanovým vedením jsme se zaměřili hlavně na nastavení informačního toku a norem blíže výrobnímu procesu a jeho každodenní vyhodnocení v 10:00 přímo s Mistrem na jednotlivých linkách, vytvořit roli parťáka a zatáhnout je do děje. I díky tomu již nejsme oběti výsledků z minulého týdne, ale jsme schopni náš výrobní proces aktivně vyhodnotit a ovlivnit v den výroby. Díky tomu se nám podařilo meziročně zvýšit efektivitu výroby o 13 % a jsme nyní schopni dodávat s drobným předstihem, nikoliv s několikadenním zpožděním. Dokážeme ale také vnímat a reagovat na jednotlivé druhy plýtvání, lépe analyzovat neshody, udělali jsme si povědomí a několik vylepšení v oblasti SMED, zavedli TPM na dvou nových strojích. Zkrátka, jsme získali přehled a podařilo se nám společně zapojit celý tým, díky čemuž nyní při běžných úkolech přemýšlíme LEAN. Díky!
Reference od zakaznika Lukas Zvarik, conTeyor Czech Republic na školení a tréninky v rámci leanu a štíhlé výroby
Lukáš ZvaríkOperations Manager, ConTeyor Czech Republic
S Dušanem Dostálem spolupracujeme již od roku 2011. Během této doby se stal neodmyslitelnou součástí naší firmy a již jej nevnímáme jen jako externího poradce, ale také jako člena týmu a můžu říct i jako kamaráda. Naše spolupráce začínala projekty zaměřenými na Lean metody a vše s tím spojené. Od roku 2016 jsme se s Dušanem začali věnovat strategickému plánování celé firmy, a především budování silného týmu managementu. V tom jsou velkým přínosem pravidelné workshopy (WS) celého vedení firmy, na kterých se Dušan podílí nejen jako náš hlavní moderátor a průvodce celým WS, ale zároveň nám poskytuje cenné zpětné vazby a přináší náhledy z praxe jiných firem. Máme za sebou již 13 takových workshopů a považujeme je za klíčovou aktivitu. Pomáhají nám nejen vytvářet základy naší strategie, cílů a firemních hodnot, ale především posilují soudržnost našeho týmu, který si díky tomu vzájemně podporuje a táhneme za jeden provaz.
Stanislav SládekThermacut
Počátkem roku 2023 jsme navázali spolupráci s panem Dostálem, který nám jako externí konzultant pomáhá ve firmě zavádět štíhlé principy. Nejvíce si cením jeho koučovacího přístupu, kterým nám předává své zkušenosti. Nenabízí řešení, ale pomáhá nám, abychom si cestu k nim našli sami. Aktuálně s jeho pomocí zavádíme proces dílenského zlepšování (Kaizen). Na místech, kde pan Dostál nastartoval proces iniciačními workshopy, se dílenské zlepšování ujalo a funguje velice dobře.
Reference od zákaznika na naše služby prolean, školení Dušan, dostál Jan Kudláček, Manufacturing Manager, Avire
Jan KudláčekManufacturing Manager, Avire

Naši další spokojení zákazníci:

Chcete i Vy patřit mezi spokojené klienty, kontaktujte nás: