čeština
sk vlajka
slovenština
english

Shopfloor management – dílenské řízení výroby

Základem pochopení shopfloor managementu a jeho účelu je, že řízení lidí a procesů lze považovat za profesi jako každou jinou. To znamená, že je možné se ji naučit, je možné se stát mistrem, pokud budu trénovat a rozvíjet se. Jako v každé profesi, kterou se snažíme zvládnout, musíme nejdříve pochopit cíle (účel) a poté dokonale zvládnout principy a postup.

Mezi hlavní účely využívání principů shopfloor managementu je:

  • Postupným odstraňováním problémů v procesech dosáhnout dlouhodobých cílů organizace v oblasti kvality, produktivity, plnění termínů, spokojenosti zaměstnanců
  • Zaměřit energii pracovníků na společné cíle.
  • Vytvořit procesně orientované týmy se společným cíle.
  • Zjednodušit a zlepšit komunikaci v organizaci.
  • Zapojit management do řešení problémů ve výrobě.
  • Řídit organizaci podle společně definovaných pravidel.
  •  …

Čtyři principy shopfloor managementu:

1.) Vizualizovat skutečnost

Nutnou podmínkou úspěšného řízení organizace je řešení správných problémů. Ale jak je určit? Každý den nám přináší neuvěřitelné množství problémů a my musíme neustále rozhodovat o prioritách. Proto je nutno dohodnout se, co je pro nás zásadní. Kam zaměřit pozornost a ověřit si, zda naše zaměření zároveň odpovídá dlouhodobým cílům organizace.  Je nutno vizualizovat stav procesů pomocí zvolených parametrů (kvalita, produktivita, termíny, prostoje, dostupnost materiálu) tak, abychom byli denně nuceni se těmito tématy zabývat a komentovat je. Žádný problém nesmí zůstat skrytý.  Jakmile před sebou začneme problémy skrývat nebo nerozpoznáme nutnost neustále sledovat i sebemenší příležitosti ke zlepšení, zastavíme rozvoj organizace.

2.) Jít do procesu

Dalším základním principem efektivního řízení je rozhodování na základě faktů a ne domněnek. Tomu lze zabránit jediným způsobem,
a to jít přímo do procesu, sledovat, jak se věci skutečně dějí a komunikovat s lidmi, kteří procesy znají. Jestliže neřešíme problémy přímo v procesu, kde vznikají, není daleko k tomu vytvořit si jakýsi virtuální svět tabulek, reportů a informačních systémů, který ani zdaleka neodpovídá tomu, co je potřeba doopravdy řešit. Navíc pokud chodíme pravidelně do procesu řešit problémy, ukazujeme ostatním spolupracovníkům ve výrobě, že se zajímáme o jejich problémy.

3.) Řešit problémy                
Ve chvíli, kdy jsme díky vizualizaci a našemu pobytu v procesu definovali problém, kterému je nutno se věnovat, musíme nastartovat efektivní proces jejich řešení. Bohužel při řešení problémů často narážíme na spoustu dílčích podproblémů, které vyřešení hlavního problému zpomalují, komplikují nebo úplně znemožňují.
A proto je nezbytné vytvářet ty správné podmínky k řešení problémů:
·       Správně zvolit tým lidí.
·       Zajistit dostatek času a zdrojů na řešení problémů (práce kvapná málo platná).
·       Důsledně studovat kořenové příčiny problému.
·       Umožnit eskalaci neřešených problémů.

4.) Rozvíjet lidi                 
Jak už bylo zmíněno, řízení je profese a profesi je nutno se naučit. Spousta z nás se stala vedoucími ze dne na den bez toho, aby dostala pořádný zácvik a trénink a byla nucena hledat vlastní cesty, jak si poradit. V rámci rozvoje shopfloor managementu se snažíme některé z těchto chyb napravit a poskytnout lidem nástroje a principy, které jim napomohou správně řešit problémy.
 
Shopfloor management je velice praktický způsob k řízení organizace a nezbývá než jej vyzkoušet na vlastní kůži. Každá organizace má však své specifika, své kulturní a komunikační pravidla a ty je potřeba při zavádění brát v úvahu, ale nevymlouvat se na ně. Zdar SFM!