fbpx
čeština
english

Mapování hodnotového toku – Value stream mapping (VSM)

Klíčovým faktorem pro zlepšení firemních procesů je jejich pochopení. Absence správného pochopení může vést k vysokým časovým a finančním ztrátám, bez očekávaného přínosu. Metoda  VSM - mapování hodnotového toku vám s tímto úskalím pomůže.

Metoda využívá grafického znázornění materiálových a informačních toků u klíčových procesů. Ukážou se tak úzká místa, plýtvání i příležitosti ke zlepšení.

Lean Guidebook – Lean Organisation Principles and Methods Guide - Value stream management

Metoda VSM se opírá o 4 základní kroky:

  • Příprava
  • Mapování současného stavu procesu
  • Návrh budoucího stavu procesu
  • Realizace změny

 

Tip: Snažte se klást důraz na důkladnou přípravu před samotným projektem. Zaručí se tak správný průběh VSM workshopu a výborné výsledky.

 

Přínosy metody VSM:

  • Identifikace potenciálu ke zlepšení
  • Sjednocení pohledu zodpovědných lidí na klíčové procesy v organizaci
  • Zkrácení průběžné doby výroby
  • Odstranění nebo redukce činností nepřidávající hodnotu

 

Poznejte tok hodnot a zaměřte se na eliminaci činností, které nepřínáší žádnou hodnotu do vaší organizace. Určení správného toku hodnot je pro organizaci doopravdy velice důležitým nástrojem, který odkáže razantním způsobem zkrátit průběžnou dibu výroby od dodávky materiálu až po odeslání zákazníkovi.