čeština
sk vlajka
slovenština
english

Chyby při implementaci WMS

WMS je páteřním systémem moderní logistiky, tedy oboru, který v posledních letech prochází velkým a dramatickým vývojem.

Nemluvíme jen o digitalizaci logistických procesů, ale především o jejich postupující automatizaci a robotizaci. WMS můžete aplikovat nejen v nových výrobních halách, ale také v současných skladových prostorách, kde chcete optimalizovat logistické procesy a využít tak přínos nových technologií. WMS je základem moderní logistiky, kterou lze využít ve všech průmyslových oblastech s logistickými systémy.

Výhody WMS

WMS je známý především jako systém fungující na principu využití digitálních nástrojů jako jsou čárové kódy, tisk etiket, mobilní terminály nebo čtečky. Tyto nástroje nám pomáhají s organizací uvnitř skladů, meziskladových přesunů, lokací a evidencí materiálů a obalů.

Nespornou výhodou tohoto systému je optimalizace práce skladníků, redukce odchylek v inventuře, přesné skladové přesuny, napojení na EDI a ASN systémů a s tím související propojení zákazníků a dodavatelů.

A co nejčastější chyby?

Na začátku si lidé kladou mnoho otázek - o čem je tento systém, kolik stojí, jak dlouho trvá implementace, jak se dá napojit na současné ERP a zda má smysl i pro naši firmu. Tyto otázky od zákazníků často dostáváme a společně s nimi je řešíme, vysvětlujeme a nacházíme optimální řešení.

15 nejčastějších chyb při implementaci Warehouse Management System (WMS):

1. Nedostatečná analýza procesů: Nevyhodnocení procesů může vést k neefektivnímu využití systému WMS a zbytečným vícenákladům během nebo po ukončení implementace.
2. Chybějící základní funkce: Nekompletní implementace WMS může vést k chybám v procesech a narušení produktivity.
3. Nesprávné plánování vývoje: Neúplné nebo nejasné plánování vývoje WMS může vést k nákladům navíc a zpoždění v projektu.
4. Nesprávná konfigurace a cílový koncept: Nesprávná konfigurace systému WMS může vést k chybám a narušení produktivity.
5. Chybné načtení dat: Špatné načtení dat při importu z ERP může vést k chybám v procesech a narušení produktivity celého WMS.
6. Nedostatečné testování: Nedostatečné testování systému WMS může vést k chybám v procesech, prodloužení ostrého provozu a narušení produktivity.
7. Neefektivní školení zaměstnanců: Neefektivní školení může vést k nepochopení systému WMS a jeho nesprávnému používání uživateli.
8. Nesprávné plánování infrastruktury: Nesprávné plánování infrastruktury může vést k nákladům navíc a zpoždění celého projektu.
9. Nekompatibilita s existujícím softwarem: Nekompatibilita s existujícím softwarem může vést k problémům s integrací na ERP a narušení produktivity.
10. Chybné očekávání od systému WMS: Nesprávné očekávání od systému WMS může vést k celofiremní nespokojenosti a narušení produktivity. WMS je nutné pochopit.
11. Nedostatečná podpora dodavatele: Nedostatečná podpora dodavatele může vést k problémům s udržováním a aktualizací systému WMS, servisní činností a supportem.
12. Chybné vyhodnocení dodavatele WMS: Nesprávné vyhodnocení dodavatele může vést k neefektivní implementaci a nefunkčnímu řešení, které Vašim procesům neodpovídají.
13.Nedostatečná komunikace s dodavatelem WMS: může vést k nedorozuměním a kompletně k nedodržení celého projektu.
14. Nedostatečná podpora managementu a zapojení vedoucího týmu: Nedostatečná podpora a zapojení vedení, může vést k nepochopení celého systému WMS a jeho nesprávnému používání.
15. Nedostatečné školení zaměstnanců: Špatné nebo nedostatečné školení zaměstnanců může vést k chybám při používání WMS, což může vést k chybám ve skladování, nedostatečnému plánování zásob a špatnému zpracování objednávek. Je důležité zajistit, aby všichni zaměstnanci, kteří používají WMS, byli plně školeni a měli plné porozumění jeho funkcionality a procesů, aby mohli efektivně pracovat a minimalizovat chyby.

 

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme s výběrem, výpočtem návratnosti, projektovou fází až po celkovou implementací do firmy.

WMS je řešení pro Váš fungující moderní sklad.