fbpx
čeština
english

Co je to vlastně LEAN management?

LEAN management neboli štíhlé řízení se dá charakterizovat jako filozofie, jež si dává za cíl zvyšovat přidanou hodnotu všech činností a procesů ve firmě. Zároveň se snaží zamezovat zbytečnému plýtvání - finančními prostředky, lidskými zdroji, časem, materiálem, prostorem v pracovním prostředí apod. Díky minimalizaci plýtvání se pak může zvýšit přidaná hodnota pro firmu nebo se dají snížit její náklady. Tuto metodiku vyvinula firma Toyota jako Toyota Production Systém (TPS) v Japonska.
 
Základní koncepty LEAN managementu se dají přehledně shrnout do následujících bodů:
1.     Přidaná hodnota
2.     Eliminace plýtvání
3.     Neustálé zlepšování činností a postupů
4.     Zapojení zaměstnanců
 
Je nutné nejen pochopit filozofii a smysl LEAN managementu, ale také ho správně implementovat a dohlížet nad jeho dodržováním. Lean management zahrnuje několik klíčových kroků:
1.     Přesné a jasné strategické řízení
2.     Přehledný management procesů
3.     Uspořádané dokumenty
4.     Redukci plýtvání a neustálé zlepšování
5.     Disciplinovaný systém vedení s jasnou vizí, který má za úkol dosáhnout stanovených cílů
 
V rámci přístupu LEAN management jsou uplatňovány nejrůznější metody jako například metoda 5S, Kaizen, Shopfloor management, metoda TPM, SMED a další. Zaměřují se na zvyšování efektivity a prosperity Vaší firmy. Snaží se odstraňovat nejčastější problémy ve společnostech a učí zaměstnance i vedení, jak efektivně pracovat. Tato filozofie slaví mnoho úspěchů nejen v České republice, ale také různě ve světě.
 
Pokud byste si nevěděli rady se zavedením Lean managementu, neváhejte nás kontaktovat. Konzultujeme, vedeme projekty a školíme firmy v oblasti LEAN procesů. Máme také širokou nabídku metodických materiálů, které jsou jednoduché, výstižné a budou Vašim zaměstnancům vždy po ruce. Dokážeme je udělat v designu Vaší společnosti a nabízíme je v několika světových jazycích. Našim cílem je (znovu) objevovat a rozvíjet potenciál pracovníků ve firmě. Stavíme na dlouhodobých vztazích a chceme, aby výsledky naší společné práce byly jasně viditelné. Snažíme se zahrnout celou organizaci do tvorby nápadů a „ušijeme“ Vám LEAN implementaci na míru.