čeština
sk vlajka
slovenština
english

Spolupráce s LEAN Akademií Gumotex

 

Zájem o Akademii Gumotex narůstá, nastoupilo 31 nových posluchačů. V září odstartoval již 6. ročník LEAN Akademie Gumotex. Uchazeči se v průběhu celého školního roku vzdělávají  v oboru průmyslového inženýrstvímetod štíhlé výroby.

Díky velkému zájmu byly stejně jako vloni naplněny všechny třídy. Většina „akademiků“ pak společně usedla k řešení ročních týmových projektů, které firmě Gumotex generují roční úspory přesahující 4 miliony korun. 

Jsme moc rádi, že jsme stejně jako vloni dostali důvěru jako vzdělávací agentura ProLean Consulting , za kterou byl vybrán jako hlavní školitel majitel společnosti Ing. Dušan Dostál. Ten zná prostředí Gumotexu i z jiných než vyučovacích aktivit, proto se opět stal společně se 4 dalšími lektory v průběhu osmi měsíců školního roku nejen vyučujícím našich kolegů, ale také průvodcem posluchačů Akademie v problematice odhalování plýtvání a také jejich poradcem v oblasti vedení týmových projektů

Můžete si přečíst reakce dvou účastníků Akademie na otázku: "Jak vnímáte zájem Akademii a její přínos pro firmu?"

Eva Hošková, personální ředitelka:
„Tak rozsáhlý vzdělávací program, jako má GUTOMEX v Akademii, si mohou dovolit jen velké a silné firmy. V dnešní době se zaměstnavatelé nemohou už tolik spoléhat na to, že najdou kvalifikované lidi na trhu práce. Chytré firmy zjistily, že nejspolehlivějším způsobem, jak si dlouhodobě zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků, je investovat do vzdělání svých vlastních zaměstnanců a pomáhat jim odborně se rozvíjet a kariérně růst. Velkou předností Akademie je, že nejde jen o teoretickou výuku, ale že se v ní teorie úzce a zcela přirozeně prolíná s praxí, a navíc přímo na našich vlastních pracovištích. Každý, kdo absolvuje Akademii, je pro GUMOTEX cenný hned z několika důvodů: zná specifika naší firmy, umí LEAN, naučil se pracovat v týmu na projektu a zejména prokázal ochotu udělat něco navíc a pracovat na sobě.“

Miroslav Jaššo, ředitel skupiny GTX Auto:
„Když jsem v roce 1993 nastoupil do Gumotexu, měl jsem to štěstí, že jsem se mohl učit od takových kolegů jako paní Štětková, Pospíšilová, pan Jakubec, Tesař nebo Trčka. Byly to kapacity ve svém oboru, lidé nezměrných zkušeností. Byli všichni ochotní se o své znalosti a zkušenosti podělit. To udělá z každé firmy skvělou a bohatou firmu. Gumotex tím, že založil Akademii, nevymyslel kolo, a to ani nebyla ambice. Přidal se k řadě firem, které vědí, kde je jejich zlato, a jak se mohou na trhu posouvat směrem vpřed. Jen díky kvalitním lidem, díky sdílení a rozvoji znalostí. Setkal jsem se s různými snahami "uchopit know how" firmy do dat, softwaru, aplikace... Reálně dokážete duši firmy, jak know how označuji, udržet a rozšiřovat především prostřednictvím svých zaměstnanců a kolegů. Kvalitních, kvalifikovaných kolegů. A to nám Akademie přináší. Rozvíjí zaujetí pro nové znalosti a zkušenosti. Provážete kolektivy, získáte větší zaujetí a nadšení pro firmu, pro produkt.“

Věříme, že bude pro všechny účastníky Akademi přínosná. 

Průběh Prolean školení a jeho účastníci

Průběh Akademie Gumotex

Velká sada metodických materiálů Lean v kostce - průvodce principy a metodami štíhlé výroby, Lean management v kostce, LEAN úpravy zákazníka karty

Příprava praktických úkolů

Průběh školení Prolean v závodu firmy

Školení v praxi