fbpx
čeština
english

Edunett a studium Lean Transformace 2020

 

Education(al) Network for Transformation je nová platforma vzdělávání, která si dává za cíl definovat nové postupy a programy pro vzdělávání v oblastech řízení a změn organizací, procesů a lidí. Základem platformy je používat inovativní postupy ve vzdělávání. Transformace pro nás představuje změnu ve všech jejích podobách. Sdružujeme organizace a lidi, kteří mají zájem sdílet a rozvíjet své zkušenosti a know-how o změnách.
 
NABÍDKA  VZDĚLÁVACÍHO A ROZVOJOVÉHO PROGRAMU
 LEAN Transformace

CO VÁS ČEKÁ?
•    8 bloků
•    10 lektorů
•    5 navštívených společností
•    praktická cvičení
•    simulační hry
•    certifikát o absolvování
•    99% spokojenost absolventů
 
Minimum teorie a maximum praxe - toje heslo, kterým se snažíme řídit. Inspirací je pro nás stará moudrost: "Řekni mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si to možná zapamatuji, zapoj mne a já to pochopím." Sami totiž nemáme rádi školení založená na teorii, takže jsme sestavili program, který je postaven především na reálných zkušenostech z praxe. Důležitou součástí výuky jsou simulační hry, aplikace v reálném procesu, případové studie a vlastní zkušenosti s transformací.

Pro koho je program vlastně určen?

 Dnešní doba si žádá neustálý růst. Kdo neroste, zanikne! Aby ale firma mohla růst, potřebuje lídry. Lídry, kteří jsou schopni navrhnout a prosadit změny napříč odděleními v celé firmě. Studium je tedy určeno lidem, kteří mají ambice stát se týmovým lídrem a poslem rozsáhlých změn v celé strategii firmy. Možná jste to právě Vy nebo někdo ve Vašem okolí!

 • Majitelé firem
 • Decission makers
 • Stake holders
 • Top management
 • Vedoucí výroby, logistiky
 • Personalisté
 • Průmysloví inženýři
 • Talenti
 • Vedoucí nákupu, vývoje, prodeje

CO ZÍSKÁTE?

 • Aplikací LEAN Transformace ve vlastních firemních procesech uspoříte desítky procent nákladů!
 • Společnost získá experta schopného samostatně řídit a realizovat změny.
 • Účastník realizuje projekt LEAN Transformace společnosti, útvaru nebo procesu v průběhu studia.
 • Poskytneme materiály pro rozvoj vlastního produkčního systému.
 • Předáme know-how, jak realizovat interaktivní hry ve vlastním prostředí.
 • Dáme Vám možnost realizovat vybrané bloky studia v rámci vlastního provozu s realizací zlepšovacích aktivit.
 • Navštívíme min. 5 špičkových podniků s příklady využití LEAN Trasformace v rámci ČR.
 • Představíme desítky případových studií a umožníme diskuzi s jejich realizátory.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

Program je koncipován jako série tematicky provázaných tréninků v kombinaci s vybranými hosty, kteří mají k tématům profesně blízko, doplněný návštěvami tuzemských společností. Struktura programu je 8x2 dny. Účastníci se mohou přihlásit i na jednotlivé bloky studia. Z hlediska silné provázanosti jednotlivých bloků, ale doporučujeme absolvovat celé studium v celku.

Jedním z garantů studia je

Ing. Dušan Dostál
ProLean Constulting, s. r. o.
Přednáší: Zahájení transformace, Procesní organizace, Stabilizace procesů - filosofie nulových vad
 
Je od roku 2010 nezávislým konzultantem v oblasti štíhlé výroby. Od roku 2003 pracoval ve společnosti IFE a.s. výrobce automatických dveřních systémů pro kolejová vozidla součást koncernu Knorr Bremse. Zde působil na pozici manažera výrobního systému zodpovědného posléze za rozvoj štíhlé výroby ve všech pobočkách společnosti IFE v Rakousku, USA, Holandsku, Číně. V rámci koncernu Knorr Bremse potom působil jako expert Knorr Production System a vedl nebo se účastnil mnoha mezinárodních projektů zlepšování po celé Evropě. První praktické zkušenosti v oboru získal od roku 2001 v poradenské společnosti Institut průmyslového inženýrství v Liberci. V roce 2001 zároveň ukončil studium na Univerzitě Tomáš Bati obor Průmyslové inženýrství.

Popis jednotlivých bloků studia

 

Blok I.     Zahájení transformace, Tvorba strategie
Strategie
                  V první fázi tréninku chceme rozebrat potřebu nastavení dlouhodobého záměru transformace. Bez dlouhodobých cílů není možné efektivně řídit střednědobé a ani operativní záležitosti organizace. Pouze organizace zacílená jedním společným směrem neplýtvá energií a využívá synergie všech svých zdrojů.

Tvorba strategie
                  Vize a mise organizace – tvorba strategie – sdílení a komunikace strategie - plánování strategie - metody strategického řízení – BSC – Hoshin Kanri – případová studie tvorby, plánování a řízení strategie globálního světového producenta.
 
Blok II.   Procesní organizace, Mapování procesů
Poznání současného stavu
                  Cílem této fáze tréninku je diskutovat nutnost porozumět současnému stavu procesů v organizaci. Jen pokud známe svou skutečnou výchozí pozici, jsme schopni navrhnout správnou a detailní cestu k cíli. Proto zde představíme praktický a koncepční přístup pro hledání příležitostí ke zlepšování v organizaci. Neméně důležité je mít efektivní zpětnou vazbu k realizaci plánovaných změn

Procesní organizace
                  Představit procesní přístup jako efektivní model organizace a řízení podniku – procesní model organizace - definování hlasu zákazník – design procesů - měření výkonnosti procesů - procesní controlling – strategický controlling - mapování hodnotového toku - Value stream mapping.
 
Blok III.  Learning to See, Řízení změn
Learning to see
                  Naučit se vidět plýtvání – detailní a jednotný pohled na příležitosti v organizaci – základní metody na odstraňování plýtvání – filozofie 5S – úskalí při implementaci - vizuální řízení

Příprava na změnu
                  Tato fáze tréninku má za cíl upozornit na kritické faktory úspěchu při řízení změn. Snažíme se akcentovat nutnost provést některé přípravné kroky, než se pustíme do samotné realizace změn.
                  Řízení změn.
                  Management změny – motivace změny nástroje na řízení změn – zvyk – zvyky v praxi a jejich využití - A3 report – projektové řízení a jeho úskalí – příklady realizace lean projektů a úskalí při jejich řízení.
 
Blok IV.  Týmová práce, Leadership
Týmová organizace
                  Příprava organizace na změny – zajištění efektivní organizace podniku - změny v organizačním schématu - motivace pracovníků – motivační systémy a jejich změny – význam zdravé a funkční organizační struktury - trendy v oblasti organizace - týmová organizace - svobodné firmy – nové formy řízení a organizace.

Leadership a leadership assesment
                  Vůdcovství jako základ úspěchu realizace změny – kdo je leader - role leadera v organizaci – cesta osobní transformace – vyhledávání leadrů - osobní rozvoj.
 
Blok V.  Průmyslová moderace, Projektování procesů
Průmyslová moderace
                  Moderace jako nástroj efektivního a rychlého řešení problémů – metodika vedení workshopů – quick win workshopy – moderační techniky – vedení miniworkshopu – praktický workshop u účastníka

Projektování procesů
                  Principy projektování štíhlých procesů výrobních i nevýrobních – metodika tvorby štíhlých procesů - takt zákazníka – balancování procesů –náběh změny procesů.
 
Blok VI. Řízení materiálových toků
Realizace změn
                  Cílem této fáze tréninku je představit základní škálu metod a best practice použitelných pro realizaci záměrů organizace. Jde o nástroje štíhlé výroby, které lze aplikovat, jak ve výrobních tak administrativních procesech.

Řízení materiálových toků
                  Základní principy řízení materiálových a informačních toků v organizaci – celostní pohled na řízení a organizování materiálových toků v organizaci včetně napojení na zákazníky a dodavatele – princip tok jednoho kusu – princip tahu – Kanban – optimalizace stavu zásob – integrace dodavatelů a zákazníků – přístupy Just in Time a Just in Sekvence – Nivelizace
 
Blok VII. Stabilizace procesů, Shopfloor management
Stabilizace udržení rozvoje
                  V poslední fázi tréninku se zaměřujeme na otázky: Jak dlouhodobě udržet pozitivní výsledky realizované změn? Jak získávat pravidelnou zpětnou vazbu z procesů a jak nastavit efektivní systém dalšího rozvoje a zlepšování?

Stabilizace procesů - filozofie nulových vad
                  Principy zajištění robustních a spolehlivých procesů – preventivní vyhledávání potenciálních chyb – zastavení strukturované řešení problémů - hledání kořenových příčin – zamezení opakování problémů – Poka Yoke.

Shopfloor management
                  Porozumět moderním přístupům řízení výroby, které jsou založené na práci s reálnými daty v reálném čase.
 
Blok VIII.   Nový začátek LEAN Transformace
Nový začátek LEAN Transformace
            V rámci studia budou účastníci realizovat mnoho individuálních úkolů, v rámci kterých si projdou vlastní transformací. Na závěr studia bude mít každý účastník za úkol připravit shrnující prezentaci, ve které zhodnotí své úspěchy a neúspěchy s plněním úkolů. Přiblíží nám a porovná jak jeho proces/útvar/podnik vypadal před studiem, co se mu podařilo změnit v průběhu studia a jakou strategii změny/transformace plánuje v budoucnosti.

 

 

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLIV DOTAZU NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.  A to buď přes níže uvedené kontakty nebo přes kontaktní formulář. Děkujeme.

Telefon: +420 723 716 602

Email: dostalova@prolean.cz

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů