čeština
sk vlajka
slovenština
english

TPM – Totálně produktivní údržba

Úspěch firmy závisí nejen na tom, jak velký zájem mají zákazníci o její produkty, ale především na schopnosti dodávat tyto produkty včas a ve vysoké kvalitě. Základem pro dosažení těchto cílů je efektivní a promyšlená péče o strojní zařízení. Jak se říká, dobře nastavený stroj je základem úspěchu! Zde přichází na řadu metoda Totálně produktivní údržby, známá pod zkratkou TPM. Stává se klíčovým nástrojem pro výrobní společnosti usilující o špičkovou efektivitu a minimální ztráty.

Jak definovat TPM

Totálně produktivní údržba je strategie zaměřující se na to, aby výrobní procesy byly co nejefektivnější. Usiluje o odstranění všech zbytečných ztrát, chyb a výpadků ve výrobě. Klíčem k úspěchu je dosáhnout, aby všechny stroje a zařízení pracovaly bez závad a co nejúčinněji. TPM se snaží zapojit do tohoto procesu každého zaměstnance, od vrcholového managementu až po dělnické pozice. Vyzdvihuje význam prevence problémů, správné údržby a neustálého zlepšování pracovních postupů.

 

Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na totálně produktivní údržba tpm, identifikace abnormalit, samoststná údržba, obsluha stroje, trenér, údržbář

Metoda TPM se zaměřuje na údržbu strojního zařízení s cílem:

  • Zvýšení využití strojního zařízení
  • Snížení nestability strojního zařízení
  • Zajištění maximální využitelnosti
  • Rychlé detekce abnormalit a jejich odstranění
  • Trénink zaměstnanců

5 základních pilířů TPM:

  • Hodnocení celkové efektivnosti strojů – OEE – ukazatel, který v sobě obsahuje dostupnost, výkon a kvalitu
  • Autonomní údržba – pravidelná kontrola a čištění stroje operátorem
  • Preventivní údržba – dle stanoveného plánu, aby se předcházelo poruchám stroje, údržbu vykonává odborný pracovník
  • Prediktivní údržba – na základě měření strojního zařízení se predikuje čas výměny jednotlivých dílů
  • Vzdělávání – pravidelné tréninky pracovníků spojené s péči o strojní zařízení

Tip: Při vytváření TPM procesů je velmi důležité přizvat i operátory, seřizovače a další pracovníky, kteří na stroji pracují. Získáte tak obrovské know-how o aktuálním stavu stroje. Z něj budete čerpat při tvorbě standardů údržby a zaškolení pracovníků. Zároveň získáte podporu při zavádění změn na dílně.

 

S jakými otázkami se setkáváme nejčastěji:

1. Co je Totálně produktivní údržba (TPM)?
TPM je systémový přístup k preventivní údržbě zaměřující se na eliminaci ztrát spojených s výpadky, chybami ve výrobě, zastaveními a nedostatky. Cílem TPM je zvýšení efektivnosti výrobních procesů zapojením všech zaměstnanců od vedení až po operátory.

2. Jaké jsou hlavní cíle TPM?
Hlavní cíle TPM zahrnují zlepšení celkové efektivnosti zařízení, snížení výrobních nákladů, zvýšení produkční kapacity bez dodatečných investic a vytvoření pracovního prostředí bez nehod a chyb.

3. Jak TPM zapojuje operátory do procesu údržby?
V rámci TPM jsou operátoři školeni a motivováni k provádění základní údržby svých strojů, jako je čištění, mazání a kontrola. Tím se zvyšuje jejich zodpovědnost za své zařízení a podporuje se kultura preventivní údržby.

4. Jaký je rozdíl mezi TPM a tradiční údržbou?
Tradiční údržba se obvykle soustředí na opravy strojů po jejich selhání, až když nastane problém.  TPM se zaměřuje na předcházení výpadkům a zlepšování efektivnosti strojů prostřednictvím preventivních a prediktivních údržbových postupů. TPM tedy řeší situaci dříve než nastane problém.

5. Jak lze měřit úspěch programu TPM?
Úspěch TPM se měří pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jako je celková efektivnost zařízení (OEE), kvalita výrobků a míra účasti zaměstnanců. Zlepšení těchto ukazatelů naznačuje úspěšnou implementaci TPM.

6. Jak dlouho trvá implementace TPM?
Doba potřebná k úplné implementaci TPM se může výrazně lišit. Je zapotřebí brát vždy v potaz velikost a typ organizace. Obvykle se jedná o dlouhodobý proces. Může trvat několik měsíců, než se dosáhne plného potenciálu a zaznamenají se významná zlepšení.

7. Jak začít s TPM?
Je třeba získat jasné porozumění současným procesům a výkonnosti, vytvoření  týmů a vývoj postupného plánu zavádění, který zahrnuje školení, stanovení cílů a sledování pokroku.

 

Chcete se dozvědět o této metodě více? Zajímá vás? Kontaktujte nás a my Vám ji vysvětlíme a pomůžeme implementovat do firmy. Nebo si můžete objenat naši příručku  Lean management v kostce, kde jsou jednotlivé metody více popsány.

Lean v kostce - přístupy shrnuté v příručce uvedené s principy a metodami štíhlé organizace