fbpx
čeština
english

TPM – Totálně produktivní údržba

Úspěch výrobních firem je znatelně ovlivněný nejen zájmem zákazníků o jejich produkt, ale především schopností dodávat produkty v požadovaném čase a kvalitě.

Tyto ukazatele souvisí i s péčí o strojní zařízení. Ztrátám se dá předcházet, když si dobře nastavíte procesy. Díky tomu se dostáváme k metodě TPM.

Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na totálně produktivní údržba tpm, identifikace abnormalit, samoststná údržba, obsluha stroje, trenér, údržbář

Metoda TPM se zaměřuje na údržbu strojního zařízení s cílem:

  • Zvýšení využití strojního zařízení
  • Snížení nestability strojního zařízení
  • Zajištění maximální využitelnosti
  • Rychlé detekce abnormalit a jejich odstranění
  • Trénink zaměstnanců

 

5 základních pilířů TPM:

  • Hodnocení celkové efektivnosti strojů – OEE – ukazatel, který v sobě obsahuje dostupnost, výkon a kvalitu
  • Autonomní údržba – pravidelná kontrola a čištění stroje operátorem
  • Preventivní údržba – dle stanoveného plánu, aby se předcházelo poruchám stroje, údržbu vykonává odborný pracovník
  • Prediktivní údržba – na základě měření strojního zařízení se predikuje čas výměny jednotlivých dílů
  • Vzdělávání – pravidelné tréninky pracovníků spojené s péči o strojní zařízení

 

Tip: Při vytváření TPM procesů je velmi důležité přizvat i operátory, seřizovače a další pracovníky, kteří na stroji pracují. Získáte tak obrovské know-how o aktuálním stavu stroje, ze kterého budete čerpat pro tvorbu standardů údržby a zaškolení pracovníků. Zároveň získáte podporu při zavádění změn na dílně.

 

Chcete se dozvědět o této metodě více? Zajímá vás? Kontaktujte nás a my Vám ji vysvětlíme a společně ji můžeme implementovat do firmy. Nebo si můžete objenat naši příručku  Lean v kostce, kde jsou jednotlivé metody více popsány.

Metodická příručka lean v kostce, obsahuje metody a principy štíhlé organizace a výroby ProLean