čeština
sk vlajka
slovenština
english

Logistika

Logistika se stará o plynulý tok zboží od výroby až po spokojené zákazníky.

Přináší efektivitu a optimalizaci. Pomocí strategického plánování dokáže zlepšit procesy, snížit náklady, zaručuje rychlost a spolehlivost dodávek, to vede ke spokojenosti a posiluje konkurenceschopnost firmy. 

Rychlé dodávky, správné skladování a pečlivé plánování jsou klíčovými faktory, které posouvají firmu vpřed.

logo programu Edunett - Logistická transformace, expert logistiky

Plní se vám sklady a nevíte co s tím?

Dodávky jsou pomalé?

Máte špatně nastavený tok materiálů a výrobků?

Nastavte si logistiku správně s našemi tréninky

Nabídka tréninků logistiky

Strategie, organizace a pozice logistiky

Supply Chain Managementu ve firmě a strategický pohled.

KPI v Supply Chain Managementu

Vhled od KPI v logistice, nákupu a plánování

Řízení skladových zásob a dokonalý sklad

Metodika a parametrizace řízení skladových zásob.

Agilní logistika a její nástroje

Agilita a základní prvky pro profesionální pokrytí zákaznických potřeb.

Štíhlý materiálový tok ve firmě

Moderní a štíhlý materiálový tok, základní nástroje a metody.

Další nabídka tréninků Logistika

Další nabídka tréninků v rámci oblasti logistiky.

Proč je důležité dobře nastavená logistika ve firmě?

Optimalizace zásob a minimalizace ztrát

Zvýšení efektivity celého podniku

Snížení nákladů na skladování, dopravu a správu zásob

Rychlejší dodávky a tím vyšší spokojenost zákazníků

Poskytuje nástroje pro sledování zásob, přeprav a dodávek

Lepší komunikace a súpolupráce mezi odděleními

Zpětná vazba z tréninků a spolupráce v oblasti logistiky: 

V roce 2021 a 2022 jsem se účastnila logistické akademie /školení/ vedené Alešem Mandákem. Aleš nám vždy nejprve poskytnul teoretické informace, které jsme následně mohli aplikovat při různých hrách nebo případových studiích. Celé školení bylo vedeno s cílem, aby závěrečné výstupy byly "hmatatelné" a pomohly nám při každodenní práci. Měli jsme možnost otevřeně diskutovat a klást doplňující dotazy, což také přispělo k co možná nejlepšímu pochopení tématu. Za sebe musím říct, že přesto, že v logistice pracuji ca 10 let, tak mi školení poskytlo velké množství nových informací a měla jsem díky němu možnost srovnat postupy z praxe v naší firmě s tím, co funguje jinde. Díky tomu jsem získala nadhled a také inspiraci některé procesy zavést na našem oddělení a posunout "úroveň" naší logistiky směrem k aktuálním trendům. Školení i Aleše samotného hodnotím velmi pozitivně a doporučuji všemi 10 😉.
Hanna Kasanicka
S Alešem Mandákem spolupracuji od roku 2021, kdy jsem poprvé řešil potřebu sjednocení znalostní úrovně svého současného logistického týmu ve společnosti WOCO s.r.o.. Šlo mi o to, vytvořit odpovídající školící program tak, aby byl zajímavý a přínosný jak pro kolegy, kteří se v logistice pohybují i několik desítek let, tak pro nováčky v týmu, kteří potřebují rychlou a srozumitelnou formou uvést do problematiky, terminologie, “slangu” a denní rutiny logistika v automobilovém průmyslu. Po předložení základních požadavků na osnovu školícího cyklu (záměrem bylo 6 školících dnů zaměřených na různá témata) jsme se s Alešem velmi pružně shodli na formě a obsahu jednotlivých školících dnů, i s ohledem na vyváženost teoretických a praktických logistických témat. Samotné školení probíhalo přímo u nás ve firmě ve skupinkách 8 účastníků prozatím ve dvou bězích v roce 2021 a 2022. Zpětná vazba potvrdila, že forma i náplň školení měly velmi kladné ohlasy a kolegové velmi záhy potvrdili, že se jim nabyté vědomosti podařilo velmi rychle aplikovat do praxe. Velkým přínosem bylo také to, že školení neprobíhalo jen teoretickou fomou, ale řešili jsme také reálné případové studie, zpracovali jsme např. SWOT analýzu, vyzkoušeli praktické řešení logistické reklamace, a společně vytvořili novou strukturu KPI, včetně způsobu jejich prezentace formou pravidelných schůzek týmu. Aleš navíc velmi efektivně prokládal školení týmovými hrami, které ukázali jak probíranou problematiku aplikovat v praxi a pomohlo udržet týmového ducha akce. S ohledem na uvedenou dosavadní zkušenost si dovolím spolupráci s firmou ProLean vřele doporučit. Zejména pokud Vy nebo vaše firma cítíte potřebu rozvinout znalostní úroveň v oblasti základních logistických témat, metod řešení logistických reklamací, nastavení KPI a formy reportingu a pod.. Za sebe plánuji Aleše využívat také jako nezávislého kouče při řešení dlouhodobějších procesních problémů, nebo při zavádění nových projektů a optimalizací v logistice.
Jiri Pech
Průběh školení i prezentované výsledky byly velmi přínosné, zejména díky způsobu, jakým bylo celé školení vedeno. S minimem teorie a důrazem na praktické aplikace jednotlivých metod. Lektorovi zkušenosti v této oblasti byly týmem i námi vnímány velmi pozitivně a významně přispěly k prezentovaným výsledkům. Oblast 5S byla dle našeho názoru v týmu řešena nejpodrobněji, její aplikace ve výrobě přinesla "rychlá vítězství" a motivovala nás k dalším akcím. Metodika a dokumentace je zpracována velmi dobře, je srozumitelná a vizualizuje vše co je třeba. Oblast TPM by si dle našeho názoru zasloužila větší prostor, byli jsme samozřejmě limitováni rozsahem školení. Aplikaci TPM v jakémkoliv rozsahu vidíme jako klíčovou. Prevence, nebo ještě lépe predikce, je ve výrobě pro koncerny KION a JUNGHEINRICH velmi důležitá. TPM vyžaduje široké zapojení všech - údržby, výroby, technologie i kvality - a je to už i o vyšší odbornosti zainteresovaných, než je tomu např. u 5S. Z mého pohledu byla prezentace výsledků a záměrů TPM nejméně přesvědčivá. Prezentace SMED byla naopak velmi vypovídající, ekonomické vyhodnocení a přínos patrný. Z pohledu uplatnění je dle mého názoru nejsnáze aplikovatelná do našich podmínek. S vedením školení a osobností lektora jsme velmi spokojeni. Informace byly sdělovány srozumitelně a jak už bylo řečeno výše, svým osobním přístupem jste si tým "získal".
Ing. Radek Hošek, MBA
S Alešem jsme spolu s kolegy z logistiky absolvovali šestidenní Logistickou akademii, jejíž náplní byla témata kolem KPI, řízení skladových zásob, agilní logistiky, štíhlého materiálového toku a dalších, která nás v průběhu školení napadala nebo problémů, které aktuálně řešíme. Cílem bylo si sjednotit logistické pojmy napříč všemi odděleními patřícími do našeho SCM, utvořit společnou misi a vizi logistiky a pomocí her převést nabyté znalosti do praxe. Školení bylo díky tomu akční a záživné, pan školitel zábavný a energický, podávané informace srozumitelné.
Alžběta Šnajderová
Aleš Mandák byl během kurzu výborným průvodcem novodobého přístupu k Supply Chain Managementu a hravou příjemnou formou na konkrétních příkladech tuto problematiku obsáhl jak teoreticky, tak v praxi. Pokud tedy chcete nastartovat Vaši logistiku a získat povědomí o aktuálních přístupech teoreticky aplikovaných přímo na prostředí Vaší firmy, zvolte si ProLean.
Jiří Chladný

Chcete vědět více informací o logistice? Napište nám