fbpx
čeština
english

Další nabídka tréninků v logistice

V rámci naší firmy poskytujeme řadu dalších školení a poradenství v oblasti lean managementu, které jsou navrženy tak, aby přesně odpovídaly Vašim potřebám a požadavkům. 

Naše školení na míru jsou vedeny zkušenými lektory, kteří mají bohaté zkušenosti s implementací lean principů v různých průmyslových odvětvích. Naše školení jsou zaměřena na praktické příklady a jsou navržena tak, aby byly co nejefektivnější a nejúčinnější.

 

Pokud máte zájem o naše školení na míru v oblasti leanu, neváhejte nás kontaktovat. Všechny tréninky a školení, které provádíme ve firmách vždy upravujeme podle domluvy tak, aby byly co nejvíce přínosné pro firmy a jejich zaměstnance

Přečtete si náše články o logistice na našem blogu: 

Hodnocení našich tréninků a spolupráce v oblasti logistiky: 

V roce 2021 a 2022 jsem se účastnila logistické akademie /školení/ vedené Alešem Mandákem. Aleš nám vždy nejprve poskytnul teoretické informace, které jsme následně mohli aplikovat při různých hrách nebo případových studiích. Celé školení bylo vedeno s cílem, aby závěrečné výstupy byly "hmatatelné" a pomohly nám při každodenní práci. Měli jsme možnost otevřeně diskutovat a klást doplňující dotazy, což také přispělo k co možná nejlepšímu pochopení tématu. Za sebe musím říct, že přesto, že v logistice pracuji ca 10 let, tak mi školení poskytlo velké množství nových informací a měla jsem díky němu možnost srovnat postupy z praxe v naší firmě s tím, co funguje jinde. Díky tomu jsem získala nadhled a také inspiraci některé procesy zavést na našem oddělení a posunout "úroveň" naší logistiky směrem k aktuálním trendům. Školení i Aleše samotného hodnotím velmi pozitivně a doporučuji všemi 10 😉.
Hanna Kasanicka
S Alešem Mandákem spolupracuji od roku 2021, kdy jsem poprvé řešil potřebu sjednocení znalostní úrovně svého současného logistického týmu ve společnosti WOCO s.r.o.. Šlo mi o to, vytvořit odpovídající školící program tak, aby byl zajímavý a přínosný jak pro kolegy, kteří se v logistice pohybují i několik desítek let, tak pro nováčky v týmu, kteří potřebují rychlou a srozumitelnou formou uvést do problematiky, terminologie, “slangu” a denní rutiny logistika v automobilovém průmyslu. Po předložení základních požadavků na osnovu školícího cyklu (záměrem bylo 6 školících dnů zaměřených na různá témata) jsme se s Alešem velmi pružně shodli na formě a obsahu jednotlivých školících dnů, i s ohledem na vyváženost teoretických a praktických logistických témat. Samotné školení probíhalo přímo u nás ve firmě ve skupinkách 8 účastníků prozatím ve dvou bězích v roce 2021 a 2022. Zpětná vazba potvrdila, že forma i náplň školení měly velmi kladné ohlasy a kolegové velmi záhy potvrdili, že se jim nabyté vědomosti podařilo velmi rychle aplikovat do praxe. Velkým přínosem bylo také to, že školení neprobíhalo jen teoretickou fomou, ale řešili jsme také reálné případové studie, zpracovali jsme např. SWOT analýzu, vyzkoušeli praktické řešení logistické reklamace, a společně vytvořili novou strukturu KPI, včetně způsobu jejich prezentace formou pravidelných schůzek týmu. Aleš navíc velmi efektivně prokládal školení týmovými hrami, které ukázali jak probíranou problematiku aplikovat v praxi a pomohlo udržet týmového ducha akce. S ohledem na uvedenou dosavadní zkušenost si dovolím spolupráci s firmou ProLean vřele doporučit. Zejména pokud Vy nebo vaše firma cítíte potřebu rozvinout znalostní úroveň v oblasti základních logistických témat, metod řešení logistických reklamací, nastavení KPI a formy reportingu a pod.. Za sebe plánuji Aleše využívat také jako nezávislého kouče při řešení dlouhodobějších procesních problémů, nebo při zavádění nových projektů a optimalizací v logistice.
Jiri Pech

Zajímá vás více informací?  Chtete objednat školení? Napište nám.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů