čeština
sk vlajka
slovenština
english

KAIZEN - TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Neustálá změna k lepšímu

Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na kaizen neustálé zlepšování

Cíle

 • zajistit neustálé zlepšování procesů
 • každý pracovník má právo zlepšovat svou práci
 • zahrnout neustálé zlepšování jako součást každodenní práce
 • pochopit, že každodenní malé změny procesů vedou
  v dlouhodobém horizontu k výrazným přínosům ve zvýšení produktivity a kvality

Obsah

ZLEPŠOVACÍ CYKLUS

 • 1
  PLÁNUJ (PLAN) - rozpoznání problémů, zjištění současného stavu, definování příčiny, návrh opatření, určení odpovědností, termínu
 • 2
  DĚLEJ (DO) - realizace opatření
 • 3
  ZKONTROLUJ (CHECK) - control účinnosti opatření. Došlo opravdu k odstranění problému?
 • 4
  REAGUJ (ACT) - úspěch = zavedení standardu rozšíření a další zlepšování - neúspěch = hledání nového opatření

KAIZEN: Jemné úpravy, obrovské výsledky.

Jak být neustále lepší?

Zavedení KAIZEN filozofie může být přelomovým momentem pro vaši firmu, díky možnostem neustálého zlepšování a inovací. Kladete si otázky?

Jak může KAIZEN změnit denní rutinu firmy?
Jaké jsou první kroky pro zavedení kultury neustálého zlepšování?
Jak můžeme měřit a sledovat výsledky zavedení KAIZEN?
Jak zapojit naše zaměstnance do aktivního procesu zlepšování?

 

Odpoveď na otázky může být jednoduchá. Nabízíme vám nejen odborné znalosti, ale také praktické nástroje a strategie, které transformují vaši organizaci směrem k výjimečnosti. Společně prozkoumáme, jak KAIZEN:

 • Podporuje týmovou spolupráci a inovace na všech úrovních.
 • Pomáhá identifikovat a odstraňovat plýtvání v procesech.
 • Vede k trvalému zlepšení produktivity a kvality.
 • Zvyšuje spokojenost a zapojení zaměstnanců.

Řešení najdete:

LEAN Poradenství: Individuální přístup a řešení přímo pro vaši společnost.

LEAN Tréninky a školení: Nabídka vzdělávacích programů pro celou firmu.