čeština
sk vlajka
slovenština
english

Metodické karty

Objevte sílu Lean managementu díky našemu souboru 28 karet, každá pečlivě navržena, aby vám představila klíčová témata a metody z oblasti leanu.  Na každé kartě je jednoduše a stručně zpracován popis a cíle metody a grafické znázornění, které metodu přibližují a díky obrázku je snadno zapamatovatelná.

Karty jsou ideální pro každého, kdo chce rychle a efektivně rozšířit své znalosti.

Lean karty ukázka bezpečné pracoviště Lean methodological cards

Karty přinášejí výhody:

 • Originální zpracování
  K jednotlivým LEAN tématům jsou vytvořeny originální karty, které můžete umístit do stojánku.
 • 28 zpracovaných témat
  Karty obsahují 28 metod a témat LEANU.
 • Výborné obrázkové zpracování
  Všechna témata jsou zpracována graficky tak, že jim rozumí doopravdy každý.
 • Jednoduchý popis metod a témat
  Metody a jejich cíle jsou popsány srozumitelně a jednoduše, aby byly pochopitelné pro každého.
 • Kreativita a společné sdílení
  Karty můžete využívat na pracovních setkání, podporovat tak kreativitu a společné sdílení nad lean tématy.

Technické paramatery příručky:

 • Formát
  Kartičky mají velikost  87 x 140 mm.
 • LEAN témata
  Zpracováno je všech 28 témat obsažených v příručce Lean v kostce
 • Praktický stojánek
  Součástí karet je i praktický stojánek, do kterého karty můžete postavit.
 • Jazyková mutace
  Karty jsou přeloženy i do angličtiny.

Karty obsahují témata: LEAN, Tok hodnot, Plýtvání, Kaizen - neustálé zlepšování, Vizuální řízení, Standardizace, 5S - organizované pracoviště, Totálně produktivní údržba - TPM, Tok jednoho kusu, Kontinuální tok v taktu zákazníka, Tahový sytém - kanban, Rychlé změny - metoda SMED, Vyrovnané plánování - heijunka, Nulové vady, Analýza kořenových příčin, Předcházení vadám - poka yoke, Bezpečné pracoviště, Ergonomie, Týmová práce, Shop floor management, Workshop, Projektové řízení, Gemba walk, Rozvoj talentů a znalostí, Mapování hodnotového toku, Zásobování materiálem - metoda Milku run, Vedení lidí - leadership.