čeština
sk vlajka
slovenština
english

NULOVÉ VADY

Neustálá snaha o zlepšování kvality

Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na odhalování plýtvání ve výrobě 7+1 druhů plýtvání

Cíle

 • základní je změna myšlení všech pracovníků v organizaci
  • vysokou kvalitu vnímat jako klíč k zákaznické spokojenosti
   a efektivity
  • být si vědom svého osobního přínosu ke kvalitě
  • každý bude znát základní principy, jak kvalitu vyrábět
 • cíl nulové vady symbolizuje neustálou snahu o zlepšování kvality

Obsah

DVA ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY

 1. Plánování bezpečných procesů se zaměřuje na identifikaci potenciálních kvalitativních problémů, které vznikají ve vývoji nebo ve výrobě - metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
 2. Poučení se z chyb ve výrobě - metoda Andon Jidoka
  • Identifikace vady - signál Andon
  • Zastavení linky (procesu)
  • Svolání řešitelského týmu - popis a analýza vady
  • Realizace dočasného opatření - rozjezd linky
  • Analýza kořenové příčiny řešiteslkým týmem
  • Realizace POKA YOKE