čeština
sk vlajka
slovenština
english

ODSTRAŇOVÁNÍ KOŘENOVÝCH PŘÍČIN

Strukturované řešení problémů

Cíle

 

 • předcházet opakovanému výskytu problémů
 • používat standardní postup při řešení problémů
 • důsledně analyzovat kořenové příčiny problémů

Obsah

POSTUP STRUKTUROVANÉHO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

 • 1
  ODHALENÍ PROBLÉMU - zjištění problému, rozhodnutí, zda řešit problém podle metodiky
 • 2
  POPIS PROBLÉMU - odpovědět na otázky: Co? Kdo? Kde? Kdy? Jak? Proč?
 • 3
  ANALÝZA KOŘENOVÉ PŘÍČINY - použít metody pro analýzu kořenové příčiny rybí kost a 5 proč?
 • 4
  NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ - využít metody brainstorming
 • 5
  REALIZACE ZLEPŠENÍ - postupovat podle metodiky PDCA (Plan, Do, Check, Act)