čeština
english

POKA YOKE

Předcházení vadám

Cíle

 • zabránit vzniku vady nebo ji odhalit ihned po jejím vzniku
 • navrhovat takové procesy, aby nedocházelo ke vzniku vady
 • zamezit lidským chybám

Obsah

Chybovat je lidské, proto přemýšlejme, jak předcházet těmto lidským chybám.

 • 1
  Chyby vlivem neznalosti
 • 2
  Chyby ze zapomnětlivosti
 • 3
  Chyby z přehlédnutí
 • 4
  Chyby z nerespektování pravidel
 • 5
  Chyby z nepozornosti
 • 6
  Chyby z pomalé reakce
 • 7
  Chyby z nedostatku standardů
 • 8
  Chyby vlivem konstrukce
 • 9
  Chyby záměrné