čeština
sk vlajka
slovenština
english

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ - DMAIC

Efektivní řízení změny

Cíle

 • efektivně řídit komplexní změny v organizaci
 • zajistit efektivitu realizace změny
 • zajistit dosažení stanoveného cíle ve správný čas, ve                                                                                                   správné kvalitě a s plánovanými náklady

Obsah

FÁZE METODY DMAIC:

 • 1
  DEFINE (DEFINUJ) - definovat zadání projektu
 • 2
  MĚŘ (MEASURE) - stanovit měřitelné cíle projektu, základní popis problémů
 • 3
  ANALYZUJ (ANALYSE) - analyzovat detailně parametry ovlivňující dosažení cíle
 • 4
  ZLEPŠUJ (IMPROVE) - navrhnout opatření ke zlepšení a realizovat změnu
 • 5
  ŘIĎ (CONTROL) - sledovat účinek realizovaných opatření, vyhodnotit dosažení cílů
 • 6
  DOKUMENTACE - zadání projektu, harmonogram projektu, akční plán, zápisy ze schůzek, A3 report