čeština
sk vlajka
slovenština
english

SMED

Rychlé změny

Cíle

 • snížit čas přestavby strojního zařízení
 • snížit prostoje a lépe využít zařízení
 • snížit velikosti dávek
 • malé velikosti dávek = menší výrobní zásoby = vyšší                                                                                                  flexibilita výroby

Obsah

 • 1
  Čas výměny je čas měřený od posledního dobrého kusu produktu A po první dobrý kus nového produktu B
 • 2
  Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die) se snaží optimalizovat postup výměny a tento optimalizovaný postup standardizovat a rozšířit
 • 3
  Interní činnosti jsou činnosti při přestavbě, které probíhají při zastavení stroje (například samotná výměna formy, umístění nástrojů, nastavení provozních parametrů)
 • 4
  Externí činnosti jsou činnosti při přestavbě, které probíhají při chodu stroje (například příprava formy, studium dokumentace, výměna materiálu)