čeština
sk vlajka
slovenština
english

Jsme profesionálové, kteří vás naučí, jak rozvíjet vaše praktické schopnosti a dovednosti. Konzultujeme, vedeme projekty a školíme firmy v oblasti LEAN procesů. Našim cílem je (znovu) objevovat a rozvíjet potenciál našich klientů. Stavíme na dlouhodobých vztazích a chceme, aby výsledky naší společné práce byly jasně viditelné. Otevřená komunikace a vzájemná důvěra ve všech fázích spolupráce je pro nás klíčová.

S čím vším vám pomůžeme?

Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na Lean výrobní systém - řízení organizace zajišťující naplnění vizí a dlouhodobých cílů organizace
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na odhalování plýtvání ve výrobě 7+1 druhů plýtvání
Ukázka z příručky Lean v kostce Tok hodnot od dodavatele materiálu výrobu až po zákazníka
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na Shop floor management
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na kaizen neustálé zlepšování
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na týmové zlepšení procesů
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na týmovou práci

Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na DMAIC - projektové řízení
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na odstraňování kořenových příčin PDCA
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na interní vzdělávání - rozvoj talentů a znalostí
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na totálně produktivní údržba TPM
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na vyrovnané plánování Heijunka
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na metodu 5s organizované pracoviště a odstranění plýtvání
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na vizuální řízení
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na standardizace, standardní nástroje, pracovní rpoces, stroj, úrpdukt, přípravek a kvalifikovaný pracovník
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na rychlé změny - metoda smed
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na nulové vady
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na Poka yoke - předcházení vadám
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na tok jednoho kusu anglická verze příručky
Metodická příručka Lean v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby téma zaměřené na kontinuální tok v taktu zákazníka