čeština
sk vlajka
slovenština
english

TÝMOVÁ PRÁCE

Sedíme všichni na jedné lodi a máme společný cíl

Cíle

 • zajistit efektivní řízení výrobních procesů
 • odstranit bariéry mezi odděleními
 • zajistit vyšší osobní angažovanost členů týmu
 • využít synergii týmové práce při řešení problémů
 • vytvořit multiprofesní týmy s jasným cílem a jasnou
  zodpovědností za jeho naplnění
 • zajistit společný cíl týmu = společný tah na branku, všichni
  jdou stejným směrem

Obsah

 • 1
  Společný cíl
 • 2
  Jasně definovaná zodpovědnost týmu
 • 3
  Rozšíření pravomocí týmu
 • 4
  Rozvoj potřebných kompetencí týmu
 • 5
  Definované týmové role
 • 6
  Nastavená pravidla komunikace
 • 7
  Týmové schůzky, týmová motivace
 • 8
  Kvalifikační matice
 • 9
  Vizualizace týmového teritoria