čeština
sk vlajka
slovenština
english

Další nabídka tréninků Efektivní výroba

Ve světě lean managementu je klíčová neustálá adaptace a zlepšování.  V rámci naší firmy poskytujeme řadu dalších školení a poradenství v oblasti lean managementu. Jsou navrženy tak, aby přesně odpovídaly Vašim potřebám a požadavkům.  Získáte tak maximum z hodnot, které lean nabízí. 

Spolehněte se na naše zkušené lektory, kteří úspěšně implementovali lean principy v mnoha průmyslových odvětvích. Díky jejich praxi Vám nabídneme nejen teorii, ale především osvědčené postupy a praktické příklady. Naše školení jsou zaměřena na praktické příklady. Jsou navržena tak, aby byla co nejefektivnější a nejúčinnější.

 

Efektivita ve výrobě začíná s našimi tréninky

Další nabídka tréninků:

 - Strukturované řešení problémů - Na tréninku se dozvíte o základních nástrojích kvality a naučíte se je efektivně využívat v praxi. Školení je zaměřeno na skutečné řešení problémů, abyste mohli dosáhnout rychlých a trvalých výsledků.

- Standardní práce - Hlavním obsahem tréninku je pochopení a implemantace efektivních a standardních pracovních postupů a stanovení časové normy.  Hlavním cílem je definice optimálního pracovního postupu a zvýšení produktivity práce.

- Vizuální řízení procesů - Obsahem tréninku je Shop floor management a jak si správně stanovit a sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Cílem je posílit vaše dovednosti v oblasti denního řízení a zlepšování procesů.

Zajímá vás více informací?  Chtete objednat školení? Napište nám.