čeština
sk vlajka
slovenština
english

Základy Lean filozofie

Pochopení Lean principů a plýtvání

Obsah tréninku

Znáte základní metody v oblasti LEANU? Rozumíte správně daným termínům? Jsou Vám jasné pojdmy 5S, Standardizace, Kanban, Shop Floor management? 

Upevněte své znalosti a pochopte LEAN principy. Naučte se vidět, kde je vysoké plýtvání ve vaší organizaci.

Přínosy:

- Změna myšlení

- Odstranění plýtvání

- Nárůst produktivity práce

- Narůst kapacity výroby

- Snížení nákladů na výrobu

FORMA:

- Situační hra

ROZVRH

- 1 den

 

Zajímá vás více informací?  Chtete objednat školení? Napište nám.