čeština
english

Value stream mapping - tok hodnot

Poznat tok hodnot a zaměřit se na eliminaci činností nepřidávajících hodnotu.

Lean Guidebook – Lean Organisation Principles and Methods Guide - Value stream management

Cíle

 • znát svého zákazníka a jeho potřeby
 • uspokojit potřeby zákazníka
 • naučit se rozlišit přidanou a nepřidanou hodnotu z pohledu
  zákazníka
 • zkrátit průběžnou dobu výroby

Obsah

 • 1
  Činnosti přidávající hodnotu jsou činnosti, za které je zákazník ochoten zaplatit.
 • 2
  Činnosti nepřidávající hodnotu jsou činosti, které nejsou nutné ke vzniku produktu a za které záíkazník neplatí. Jde o tzv. plýtvání, zbytečné náklady.
 • 3
  Čas přidávající hodnotu v organizaci obvykle tvoří jen zlomek z celkového času.