čeština
sk vlajka
slovenština
english

VÝROBNÍ BUŇKY (FIFO)

Kontinuální tok v taktu zákazníka

Cíle

 • rytmus výroby synchronizovaný s rytmem zákazníka
 • dodržení pořadí pří výrobě – sekvence podle požadavků
  zákazníka
 • materiál je neustále v pohybu
 • minimalizace zásob hotových výrobků
 • zkrácení průběžné doby dodání k zákazníkovi
 • výroba a dodávka pouze výrobků / komponentů, které zákazník potřebuje

Obsah

FIFO  je metoda řízení materiálového toku. Materiál, který je první vyroben nebo dodán, musí být i první spotřebován.

 • 1
  Takt zákazníka je rytmus výroby odpovídající potřebám zákazníka
 • 2
  Činnosti jsou vybalancované vůči taktu zákazníka
 • 3
  Kapacity výroby jsou nastavené dle potřeb zákazníka