fbpx

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ V ZAVÁDĚNÍ A ROZVOJI ŠTÍHLÝCH PROCESŮ

Naše služby

LEAN KOUČOVÁNÍ
Dosáhněte svého maximálního potencioálu

LEAN PORADENSTVÍ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Průběh školení ProLean zaměřené na štíhlou výrobu
Znalosti jsou klíčem k úspěchu - investujte do svých zaměstnanců a do budoucnosti vaší firmy.
LEAN management v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby, příručka obsahující metody využívané v leanu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

EDUNETT

Komplexní vzdělávací programy se špičkami lean managementu

DALŠÍ SLUŽBY

Zajímají vás LEAN hry

Naše novinky

LEAN management v kostce průvodce principy a metodami štíhlé výroby, příručka obsahující metody využívané v leanu
Revoluční nástroj pro vizualizaci a analýzu dat.

LOGISTIKA

Komplexní vzdělávací programy se špičkami lean managementu

PRŮMYSLOVÁ MODERACE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Proč si vybrat nás?

Osvědčená zkušenost

Máme více než 10 let zkušeností v trénování a školení pracovníků malých i velkých firem.

Profesionálové v oboru

Naše konzultanti jsou špičkou ve svém oboru.

Zaměření na praxi

Tréninky máme zaměřené na praxi. Řídíme se heslem: "Co si vyzkoušíš, to si pamatuješ."

Tréninky upravujeme na míru

Každý trénink upravujeme přesně podle potřeb firmy.

Měřitelné cíle

Společně s vámi stanovujeme měřitelné cíle, které chceme dosáhnout během dlouhodobých tréninků.

Pokračující podpora

Po ukončení tréninku poskytujeme konzultační hodiny, abychom vám mohli dále pomáhat a podporovat vás.

O nás...

... v roce 2009 Dušan Dostál opustil stabilní zaměstnání v průmyslovém koncernu a vsadil na své zkušenosti a nadšení pro metodiku LEAN procesů. Jako nezávislý konzultant si rychle našel klientelu a brzy si uvědomil, že potřebuje rozšířit svůj tým. Spolupráce s dalšími odborníky vedla ke vzniku ProLean Consulting s.r.o. v roce 2015.

Dušan a jeho tým se zaměřují na poskytování služeb v oblasti průmyslového inženýrství a pomáhají firmám vylepšit své procesy a zvýšit efektivitu svého podnikání.

ProLean se rychle stala uznávanou firmou v oboru díky svému neustálému hledání nových řešení a vášni pro svou práci...

S více než 10 300 poradenskými hodinami a 5 200 odškolenými hodinami v oblasti LEAN jsme připraveni vám pomoci. A naše příručky LEAN jsou k dostání v 5 jazykových verzích. Díky za vaši důvěru.
Ing. Dušan DostálZakladatel a jednatel ProLean

"Jsou dobří a co dělají, tak funguje."

Spolupracuji s Dušanem Dostálem již od roku 2014. Pro naši firmu vedl několik tréninků v oblasti LEAN (takt time kalkulace, one piece flow, Kanban, 5S. VSM, leadership), optimalizoval procesy ve výrobě a logistice. Největším přínosem naší spolupráce bylo vybudování linky na výrobu vozíků a koncových pojezdů stahovacích střech. Projekt přinesl úsporu prostoru o 53% , o 94% jsme snížili mezioperační zásoby, redukce lead time o 99%, zvýšení produktivity o 38% a redukce cest o 88%. Realizované úspory zároveň ve výsledku přinesly snížení mzdových nákladů i přes rapidní nárůst mezd. V "soft" oblasti znamená spolupráce zvýšenou motivaci pracovníků skrze přímé zapojení do zlepšování procesů. Dušanových služeb využíváme i nadále na projektech leadership (trénink junior výrobního manažera) a zásobování materiálu a návrh pracoviště na nový produkt stahovacích střech. Náš vztah je založen na vzájemné důvěře, otevřenosti a přímé komunikaci a služby ProLean doporučuji každému, kdo má opravdový zájem se posunout dál při budování LEAN organizace.
František KrálVýkonný ředitel, European Trailer Systems s.r.o.
S ProLean Consulting spolupracuji od roku 2016, kdy pro nás realizovala vzdělávání v oblasti LEAN program pro management a zároveň jsme začali spolupracovat při zavádění LEAN principů (projektové řízení, gemba walk, kapacitní plánování). V současnosti pro nás ProLean tvoří metodickou příručku Lean v kostce v češtině a angličtině, která poslouží při rozvoji povědomí o LEAN principech napříč celým koncernem Metso. Zároveň se aktivně podílí na rozvoji shop floor managementu a koučování LEAN experta. Vždy jsem si cenil maximální diskrétnosti a profesionality lektorů. Důležitým ukazatelem úspěšné spolupráce je pozitivní trend vývoje vnitropodnikových ukazatelů. Služby ProLean rád doporučím i dalším nadšencům pro rozvoj LEANu ve svých společnostech.
Jaroslav ŠarovskýŘeditel společnosti, Metso Czech republic s.r.o.
S Dušanem Dostálem úspěšně spolupracuji již od roku 2012. Pomáhá nám dostat LEAN principy do každodenního života firmy. Právě jsme dokončili druhý běh firemní LEAN Akademie, kterou již prošlo celkem 28 absolventů. Nejlepší z nich se stali skutečnými lídry procesního zlepšování ve svých produktových skupinách. Akademie jim dala teoretický základ a praktické rady, jak na to. Společně jsme nastavili Shop Floor Management (běží již 3 roky) a prostřednictvím produktových týmů pracujeme na systematickém zlepšování procesů ve výrobě i logistice. Vřele doporučuji. Dušanem vedená Akademie není jen „dalším školením v řadě“ – její absolventi jsou nositeli LEAN myšlenek a jimi vedené týmy přinášejí reálnou změnu a výsledky.
Jiří VáclavíkJednatel společnosti Austin Detonator s.r.o.
S firmou ProLean Consulting spolupracujeme od roku 2020. Na začátku byl projekt na zvýšení produktivity ve výrobě podomítkových schránek pro žaluzie. Díky workshopům a „zasvěcení“ pracovníků do Lean metod, se nám podařilo zkrátit výrobní čas u tohoto výrobku o 53%. To byl pro nás jasný důkaz, že tuto spolupráci má smysl dál rozvíjet a pustili jsme se do zlepšování způsobu dílenského řízení. Během následujících měsíců jsme ve firmě úspěšně nasadili Shopfloor management, nastavili kvalifikační matice a pokračujeme ve standardizaci práce mistrů a teamleaderů. Tyto kroky postupně vedly ke zlepšení plnění termínů zakázek o 85%. S Dušanem Dostálem spolupracujeme i na soft dovednostech našich zaměstnanců. Ve vzdělávacích programech Lean transformace a Průmyslový inženýr získávají vedoucí pracovníci know-how, jak samostatně zlepšovat procesy ve firmě. Dušanův způsob koučingu je „jiný“ v tom, že je srozumitelný opravdu každému, od operátorů po majitele firem. Služby Prolean proto vřele doporučuji všem, kteří se chtějí zlepšovat a posouvat dál.
Jan Gajdošvýrobní ředitel ŽALUZIE NEVA s.r.o.