čeština
english

Jsme profesionálové, kteří vás naučí, jak rozvíjet vaše praktické schopnosti a dovednosti. Konzultujeme, vedeme projekty a školíme firmy v oblasti LEAN procesů. Našim cílem je (znovu) objevovat a rozvíjet potenciál našich klientů. Stavíme na dlouhodobých vztazích a chceme, aby výsledky naší společné práce byly jasně viditelné. Otevřená komunikace a vzájemná důvěra ve všech fázích spolupráce je pro nás klíčová.

Studijní program

LEAN transformace v praxi

Jsme spoluorganizátory komplexního tréninkového programu pro vlastníky, top manažery, vedoucí výroby, logistiky, mistry.

 

Roční trénink zaměřený na 100% praxi a LEAN excelenci vedený špičkovými odborníky z předních českých i nadnárodních firem.

Náš tým

Dušan Dostál

Jednatel
Majitel, zakladatel a jednatel ProLean Consulting s.r.o.

Kristina Dostálová Makovská

Prokurista
Manažer vzdělávání, back office

Náš příběh

Historie ProLean se začala psát v roce 2009, kdy se Dušan Dostál po dlouhém zvažování rozhodl opustit pevný a jistý přístav stálého zaměstnání v mezinárodním průmyslovém koncernu a postavil se na vlastní nohy. Volba oblasti podnikání byla jednoduchá.  Od počátků své pracovní kariéry v roce 2001 se věnoval průmyslovému inženýrství a aplikací metod „LEAN“ procesů do praxe. Tato cesta se přirozeně jevila jako logická. Zpočátku působil jako nezávislý konzultant na „volné“ noze a intenzivně spolupracoval se známou poradenskou společností.

S rostoucím počtem zakázek a poptávkou po komplexních službách se rozhodl vyjít klientům vstříc a začal sám spolupracovat s dalšími nezávislými „LEAN“ odborníky. To už byl jen malý krůček k založení vlastní poradenské firmy. K čemuž nakonec došlo v roce 2015, kdy se datuje vznik ProLean Consulting s.r.o.

Našim cílem je poskytnout perfektní hodnotu zákazníkovi díky perfektnímu procesu výroby, který má nulové plýtvání.  Jednoduše LEAN v našem pojetí znamená vytvářet větší hodnotu s menšími zdroji. Organizace, kterým pomáháme, jsou schopné reagovat na měnící se zákaznická přání s velkou variabilitou, vysokou kvalitou, nízkými náklady a velice rychlým časem reakce. 

Naše principy - na čem stavíme

Věříme, že svět, ve kterém žijeme, si tvoříme sami svými každodenními skutky a rozhodnutími. Každé dnešní rozhodnutí, každý současný čin je volbou toho, jak chceme, aby náš svět vypadal zítra. Svoboda volby je zároveň i projevem zodpovědnosti k sobě samým i ke světu kolem nás.

Od prvopočátků našich aktivit jsme rozhodnuti, že svoje podnikání chceme stavět na principech slušnosti a zodpovědnosti. V našem pojetí je slušnost chápána jako následující:

Peníze znamenají prostředek k dosažení cíle

Hlavním cílem firmy je užitek pro druhé. Peníze k tomu slouží jako jeden z nástrojů.

Dělej druhým to, co chceš,
aby dělali oni Tobě

Snažíme se chovat morálně, tj. nad rámec aktuálně platné legislativy. Děláme i to, k čemu nás nikdo nenutí, protože nám to přijde správné. Vyznáváme principy otevřenosti, důvěry a spolupráce. Vzájemně se respektujeme.

Rovnováha v zájmech

 

Usilujeme o vnímání potřeb všech, kterých se naše podnikání týká (zákazníci, zaměstnanci, komunity, planeta) a hledáme rovnováhu v jejich uspokojování.

"Prý jsou dobří a co dělají funguje"

Spolupracuji s Dušanem Dostálem již od roku 2014. Pro naši firmu vedl několik tréninků v oblasti LEAN (takt time kalkulace, one piece flow, Kanban, 5S. VSM, leadership), optimalizoval procesy ve výrobě a logistice. Největším přínosem naší spolupráce bylo vybudování linky na výrobu vozíků a koncových pojezdů stahovacích střech. Projekt přinesl úsporu prostoru o 53% , o 94% jsme snížili mezioperační zásoby, redukce lead time o 99%, zvýšení produktivity o 38% a redukce cest o 88%. Realizované úspory zároveň ve výsledku přinesly snížení mzdových nákladů i přes rapidní nárůst mezd. V "soft" oblasti znamená spolupráce zvýšenou motivaci pracovníků skrze přímé zapojení do zlepšování procesů. Dušanových služeb využíváme i nadále na projektech leadership (trénink junior výrobního manažera) a zásobování materiálu a návrh pracoviště na nový produkt stahovacích střech. Náš vztah je založen na vzájemné důvěře, otevřenosti a přímé komunikaci a služby ProLean doporučuji každému, kdo má opravdový zájem se posunout dál při budování LEAN organizace.
Pozitivní reference od zákazníka, spolupráce během školení a tréninku, František Král Výkonný ředitel, European Trailer Systems s.r.o.
František KrálVýkonný ředitel, European Trailer Systems s.r.o.
Se polečností ProLean Consulting jsem poprvé navázal spolupráci v roce 2015 při zavádění štíhlých procesů ve společnosti Gumotex a.s., kde jsem pracoval na pozici ředitel skupiny AUTO. Zároveň komplexně programově i lektorsky zajišťovala tříletou interní tréninkovou akademii zaměřenou na komplexní rozvoj LEAN gramotnosti napříč organizací. Spolupráce fungovala na jedničku. V současnosti, kdy působím ve společnosti Austin Detonator, nás podporují v projektech zlepšování v logistice. Největší společná aktivita je pomoc při zavádění shop floor managementu. Jsem spokojen s vysokou mírou profesionality. Oceňuji otevřenost komunikace a velkou flexibilitu. Služby ProLean s radostí doporučím i dalším zájemcům o rozvoj svých společností.
reference spolupráce Jiří Václavík Jednatel společnosti Austin Detonator s.r.o.
Jiří VáclavíkŘeditel nákupu a logistiky, Austin Detonator s.r.o.
S ProLean Consulting spolupracuji od roku 2016, kdy pro nás realizovala vzdělávání v oblasti LEAN program pro management a zároveň jsme začali spolupracovat při zavádění LEAN principů (projektové řízení, gemba walk, kapacitní plánování). V současnosti pro nás ProLean tvoří metodickou příručku Lean v kostce v češtině a angličtině, která poslouží při rozvoji povědomí o LEAN principech napříč celým koncernem Metso. Zároveň se aktivně podílí na rozvoji shop floor managementu a koučování LEAN experta. Vždy jsem si cenil maximální diskrétnosti a profesionality lektorů. Důležitým ukazatelem úspěšné spolupráce je pozitivní trend vývoje vnitropodnikových ukazatelů. Služby ProLean rád doporučím i dalším nadšencům pro rozvoj LEANu ve svých společnostech.
Jaroslav ŠarovskýŘeditel společnosti, Metso Czech republic s.r.o.

Prý jsou dobří a to co dělají, funguje.