čeština
sk vlajka
slovenština
english
Online vzdělávání schéma štíhlé toky, zvýšení produktivoty, zkrácení průběžené doby, zlepšení služeb, větší flexibilita při provozu, více provozní kvality

Jsme spoluorganizátory komplexních vzdělávacích programů se špičkami LEAN managementu. Tréninky jsou vhodné pro vlastníky, top manažery, vedoucí výroby, logistiky, mistry.

Roční tréninky zaměřené na 100% praxi a LEAN excelenci vedené špičkovými odborníky z předních českých i nadnárodních firem.

4. ročník LEAN transformace a 2. ročník školy průmyslového inženýrství jsou v přípravě!

 

Předpokládaný začátek LEAN transformce je v únoru 2020 a škola PI se chystá na září 2020.

  • Máte chuť se naučit jak rozvíjet vaše praktické schopnosti a dovednosti?
  • Přejete si (znovu) objevovat a rozvíjet svůj potenciál?
  • Preferujete dlouhodobé vztahy a chcete, aby výsledky společné práce byly jasně viditelné?
  • Je pro vás klíčová otevřená komunikace a vzájemná důvěra ve všech fázích spolupráce?

JSTE NA SPRÁVNÉ ADRESE

Náš tým

Dušan Dostál

Jednatel
Majitel, zakladatel a jednatel ProLean Consulting s.r.o.

Kristina Dostálová Makovská

Prokurista
Manažer vzdělávání, metodické materiály, back office

Náš příběh

Historie ProLean se začala psát v roce 2009, kdy se Dušan Dostál po dlouhém zvažování rozhodl opustit pevný a jistý přístav stálého zaměstnání v mezinárodním průmyslovém koncernu a postavil se na vlastní nohy. Volba oblasti podnikání byla jednoduchá.  Od počátků své pracovní kariéry v roce 2001 se věnoval průmyslovému inženýrství a aplikací metod „LEAN“ procesů do praxe. Tato cesta se přirozeně jevila jako logická. Zpočátku působil jako nezávislý konzultant na „volné“ noze a intenzivně spolupracoval se známou poradenskou společností.

S rostoucím počtem zakázek a poptávkou po komplexních službách se rozhodl vyjít klientům vstříc a začal sám spolupracovat s dalšími nezávislými „LEAN“ odborníky. To už byl jen malý krůček k založení vlastní poradenské firmy. K čemuž nakonec došlo v roce 2015, kdy se datuje vznik ProLean Consulting s.r.o.

Našim cílem je poskytnout perfektní hodnotu zákazníkovi díky perfektnímu procesu výroby, který má nulové plýtvání.  Jednoduše LEAN v našem pojetí znamená vytvářet větší hodnotu s menšími zdroji. Organizace, kterým pomáháme, jsou schopné reagovat na měnící se zákaznická přání s velkou variabilitou, vysokou kvalitou, nízkými náklady a velice rychlým časem reakce. 

Naše principy - na čem stavíme

Věříme, že svět, ve kterém žijeme, si tvoříme sami svými každodenními skutky a rozhodnutími. Každé dnešní rozhodnutí, každý současný čin je volbou toho, jak chceme, aby náš svět vypadal zítra. Svoboda volby je zároveň i projevem zodpovědnosti k sobě samým i ke světu kolem nás.

Od prvopočátků našich aktivit jsme rozhodnuti, že svoje podnikání chceme stavět na principech slušnosti
a zodpovědnosti. V našem pojetí je slušnost chápána jako následující:

Peníze znamenají prostředek k dosažení cíle

Hlavním cílem firmy je užitek pro druhé. Peníze k tomu slouží jako jeden z nástrojů.

Dělej druhým to, co chceš,
aby dělali oni Tobě

Snažíme se chovat morálně, tj. nad rámec aktuálně platné legislativy. Vyznáváme principy otevřenosti, důvěry a spolupráce. Vzájemně se respektujeme.

Rovnováha v zájmech

 

Usilujeme o vnímání potřeb všech, kterých se naše podnikání týká (zákazníci, zaměstnanci, komunity, planeta) a hledáme rovnováhu v jejich uspokojování.

"Prý jsou dobří a co dělají funguje"

Spolupracuji s Dušanem Dostálem již od roku 2014. Pro naši firmu vedl několik tréninků v oblasti LEAN (takt time kalkulace, one piece flow, Kanban, 5S. VSM, leadership), optimalizoval procesy ve výrobě a logistice. Největším přínosem naší spolupráce bylo vybudování linky na výrobu vozíků a koncových pojezdů stahovacích střech. Projekt přinesl úsporu prostoru o 53% , o 94% jsme snížili mezioperační zásoby, redukce lead time o 99%, zvýšení produktivity o 38% a redukce cest o 88%. Realizované úspory zároveň ve výsledku přinesly snížení mzdových nákladů i přes rapidní nárůst mezd. V "soft" oblasti znamená spolupráce zvýšenou motivaci pracovníků skrze přímé zapojení do zlepšování procesů. Dušanových služeb využíváme i nadále na projektech leadership (trénink junior výrobního manažera) a zásobování materiálu a návrh pracoviště na nový produkt stahovacích střech. Náš vztah je založen na vzájemné důvěře, otevřenosti a přímé komunikaci a služby ProLean doporučuji každému, kdo má opravdový zájem se posunout dál při budování LEAN organizace.
Pozitivní reference od zákazníka, spolupráce během školení a tréninku, František Král Výkonný ředitel, European Trailer Systems s.r.o.
František KrálVýkonný ředitel, European Trailer Systems s.r.o.
S ProLean Consulting spolupracuji od roku 2016, kdy pro nás realizovala vzdělávání v oblasti LEAN program pro management a zároveň jsme začali spolupracovat při zavádění LEAN principů (projektové řízení, gemba walk, kapacitní plánování). V současnosti pro nás ProLean tvoří metodickou příručku Lean v kostce v češtině a angličtině, která poslouží při rozvoji povědomí o LEAN principech napříč celým koncernem Metso. Zároveň se aktivně podílí na rozvoji shop floor managementu a koučování LEAN experta. Vždy jsem si cenil maximální diskrétnosti a profesionality lektorů. Důležitým ukazatelem úspěšné spolupráce je pozitivní trend vývoje vnitropodnikových ukazatelů. Služby ProLean rád doporučím i dalším nadšencům pro rozvoj LEANu ve svých společnostech.
Jaroslav ŠarovskýŘeditel společnosti, Metso Czech republic s.r.o.